Trẻ nhỏ có nên sử dụng xe tròn tập đi?

Cha mẹ hay có mong muốn cho trẻ biết đi sớm. Và một trong những cách cha mẹ thường sử dụng từ trước đến nay là cho trẻ vào xe tròn tập đi. Thời điểm mà trẻ...