Tình hình vaccin

STT VACCINE NGỪA HIỆN TRẠNG NƯỚC SX
VACCINE DỊCH VỤ
1 Rotarix Tiêu chảy Hiện còn
Bỉ
2 Rotateq  Tiêu chảy  Hiện còn Mỹ
3 Rotavin Tiêu chảy  Tạm hết Việt Nam
4 Heberbiovac B 10mcg VGSV B  Tạm hết Cuba
5 Heberboivac B 20mcg VGSV B  Tạm hết Cuba
6  Engerix B 10mcg VGSV B   Tạm hết Bỉ
7 Engerix B 20mcg VGSV B   Hiện còn Bỉ
8 Euvax B 10mcg VGSV B    Tạm hết Hàn Quốc
9 Euvax B 20mcg VGSV B  Tạm hết Hàn Quốc
10 Hexaxim Hiện còn Pháp
11 Infanrix 6 trong 1 Hiện còn Bỉ
12 Pentaxim 5 trong 1  Tạm hết Pháp
13 Tetraxim Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà- Bại liệt
Hiện còn
Pháp
14 Boostrix Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà- Bại liệt   Hiện còn
Bỉ
15 Adacel Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà  Tạm hết Pháp
16 INFLUVAC CÚM  Tạm hết HÀ LAN
17 Vaxigrip 0.25ml CÚM Tạm hết Pháp
18 Vaxigrip 0.5ml CÚM Tạm hết Pháp
19 Vaxigrip tetra 0.5ml CÚM   Hiện còn Pháp
20 GC- FLU Cúm  Tạm hết Hàn Quốc
21 MMR II Sởi- Quai bị -Rubella  Hiện còn Mỹ
22 Measles- Mumps- Rubella Sởi- Quai bị -Rubella  Hiện còn Indonesia
23 MVVAC Sởi Tạm hết Việt nam
24 Varivax Thủy đậu  Hiện còn Mỹ
25 Varicella Thủy đậu   Hiện còn Hàn Quốc
26 Varilrix  Thủy đậu  Hiện còn Bỉ
27 Jevax 1ml Viêm não nhật bản  Hiện còn Việt Nam
28 Imojev  Viêm não nhật bản Hiện còn Pháp
29 Mengoc BC VMN do não mô cầu B+C   Hiện còn Cuba
30 Menactra VMN do não mô cầu A,C,W,Y Hiện còn Pháp
31 Synflorix phế cầu Hiện còn Bỉ
32 Prevenar phế cầu Hiện còn Mỹ
33 Typhim Thương hàn  Tạm hết Pháp
34 Abhayrab Ngừa dại Hiện còn Ấn
35 Verorab Ngừa dại   Tạm hết Pháp
36 Twinrix  Viêm gan AB Hiện còn Bỉ
37 Avaxim Viêm gan A
Hiện còn
Pháp
38 Havax  Viêm gan A hiện còn Việt Nam
39 Gardasil Ngừa ung thư cổ tử cung   Tạm hết Mỹ
40 VAT Uốn ván Hiện còn Việt Nam
VACCINE MỞ RỘNG
41 BCG Lao Hiện còn Việt Nam
42 MVVAC Sởi Tạm hết Việt Nam
43 Jevax 5ml Viêm não nhật bản
Tạm hết
Việt Nam
44 ComBiFive 5 in 1 Tạm hết Ấn độ