Tình hình vaccin

 

STT VACCINE NGỪA HIỆN TRẠNG NƯỚC SX
VACCINE DỊCH VỤ
1 Rotarix Tiêu chảy    Tạm hết Bỉ
2 Rotateq  Tiêu chảy    Tạm hết Mỹ
3 Rotavin Tiêu chảy  Tạm hết Việt Nam
4 Heberbiovac B 10mcg VGSV B  Hiện còn Cuba
5 Heberboivac B 20mcg VGSV B   Hiện còn Cuba
6  Engerix B 10mcg VGSV B  Tạm hết Bỉ
7 Engerix B 20mcg VGSV B  Tạm hết Bỉ
8 Euvax B 10mcg VGSV B    Tạm hết Hàn Quốc
9 Euvax B 20mcg VGSV B  Tạm hết Hàn Quốc
10 Hexaxim 6 trong 1 
  Hiện còn Pháp
11 Infanrix  6 trong 1   Hiện còn Bỉ
12 Pentaxim 5 trong 1  Tạm hết Pháp
13 Tetraxim Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà- Bại liệt   Hiện còn
Pháp
14 Boostrix Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà- Bại liệt   Hiện còn
Bỉ
15 Adacel Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà  Tạm hết Pháp
16 Influvac 0.5ml CÚM  Tạm hết Hà lan
17 Vaxigrip 0.25ml CÚM  Hiện còn Pháp
18 Vaxigrip 0.5ml CÚM  Tạm hết Pháp
19 GC- FLU Cúm  Tạm hết Hàn Quốc
20 MMR II Sởi- Quai bị -Rubella  Hiện còn Mỹ
21 Measles- Mumps- Rubella Sởi- Quai bị -Rubella    Tạm hết Indonesia
22 MVVAC Sởi  Hiện còn Việt nam
23 Varivax Thủy đậu    Tạm hết Mỹ
24 Varicella Thủy đậu    Tạm hết Hàn Quốc
25 Jevax 1ml Viêm não nhật bản Hiện còn Việt Nam
26 Imojev Viêm não nhật bản  Hiện còn Pháp
27 Mengoc BC VMN do não mô cầu B+C Tạm hết Cuba
28 Menactra VMN do não mô cầu A,C,W,Y Hiện còn Pháp
29 Synflorix phế cầu Tạm hết Bỉ
30 Prevenar phế cầu Tạm hết Mỹ
31 Typhim Thương hàn  Tạm hết Pháp
32 Abhayrab Ngừa dại Hiện còn Ấn Độ
33 Verorab Ngừa dại   Tạm hết Pháp
34 Twinrix Viêm gan A + B   Tạm hết Bỉ
35 Avaxim Viêm gan A  Tạm hết Pháp
36 Havax  Viêm gan A   Tạm hết Việt Nam
37 Cervarix Ngừa ung thư cổ tử cung Tạm hết Bỉ
38 Gardasil  Ngừa ung thư cổ tử cung Hiện còn Mỹ
39 VAT Uốn ván Hiện còn Việt Nam
VACCINE MỞ RỘNG
40 BCG Lao Hiện còn Việt Nam
41 MVVAC Sởi  Hiện còn Việt Nam
42 Jevax 5ml Viêm não nhật bản  Hiện còn Việt Nam
43 ComBiFive 5 in 1 Hiện còn Ấn độ