Tình hình vaccin

STT VACCINE NGỪA HIỆN TRẠNG NƯỚC SX
VACCINE DỊCH VỤ
   1 Rotarix Tiêu chảy Hiện còn Bỉ
2 Rotateq  Tiêu chảy Hiện còn Mỹ
   3 Gene-HBvax 10mg  Viêm gan B  Hiện còn Việt Nam
   4 Gene-HBvax 20mg Viêm gan B Hiện còn Việt Nam
   5 Infanrix 6 trong 1 Hiện còn Bỉ
   6 Hexaxim 6 trong 1 Hiện còn Pháp
   7 Tetraxim Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà- Bại liệt Hiện còn Pháp
   8 Adacel Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà Hiện còn Pháp
   9 boostrix Bạch hầu- Uốn ván- Ho gà Hiện còn Pháp
 10 INFLUVAC TETRA CÚM   Hiện còn HÀ LAN
  11 Vaxigrip tetra 0.5ml CÚM   Tạm hết Pháp
  12 MMR II Sởi- Quai bị -Rubella  Hiện còn Mỹ
  13 Measles- Mumps- Rubella Sởi- Quai bị -Rubella  Hiện còn Ấn Độ
  14 Varivax Thủy đậu  Hiện còn Mỹ
  15 Varicella Thủy đậu   Hiện còn Hàn Quốc
  16 Varilrix  Thủy đậu  Hiện còn Bỉ
  17 Jevax 1ml Viêm não nhật bản  Hiện còn Việt Nam
  18 Imojev  Viêm não nhật bản Hiện còn Pháp
  19 Menactra VMN do não mô cầu A,C,W,Y Hiện còn Pháp
  20 Synflorix phế cầu Hiện còn Bỉ
  21 Prevenar phế cầu Hiện còn Mỹ
  22 Typhim Thương hàn Hiện còn Pháp
  24 Abhayrab Ngừa dại   Hiện còn Ấn độ
  25 Veorab Ngừa dại   Hiện còn Pháp
  26 Twinrix  Viêm gan AB Hiện còn Bỉ
  27 Havax  Viêm gan A Hiện còn Việt Nam
  28 AVAXIM  Viêm gan A Hiện còn Pháp
  29 Gardasil Ngừa ung thư cổ tử cung   Hiện còn Mỹ
 30 Gardasil 9 Ngừa ung thu cổ tử cung

Tạm hết

Mỹ
  31 VAT Uốn ván Hiện còn Việt Nam
32 Mengoc BC Não mô cầu BC Hiện còn CuBa
VACCINE MỞ RỘNG
  33 BCG Lao Hiện còn việt nam
  34 Jevax 5ml Viêm não nhật bản Hiện còn việt nam
35 MVVAC Sởi       Hiện còn việt nam

Xem bảng giá vaccin tại đây