Lịch khám chữa bệnh

LỊCH PHÒNG KHÁM – TÊN LỬA

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – SIÊU NHÂN

 

* Quý phụ huynh vui lòng liên hệ tổng đài 028.2253.6688 trước khi đến bệnh viện.

 

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – ROBOT

 

 

* Quý phụ huynh vui lòng liên hệ tổng đài 028.2253.6688 trước khi đến bệnh viện.

 

* Quý phụ huynh vui lòng liên hệ tổng đài 028.2253.6688 trước khi đến bệnh viện.

 

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN

STT CHUYÊN KHOA KHU KHÁM THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
S C S C S C S C S C
1 Tai – Mũi – Họng Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X
BHYT X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X
2 Mắt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X
BHYT X X X X X X X
Robot X X X X X X X
Siêu nhân
3 Răng – Hàm – Mặt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
4 Ngoại Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X
5 Nội thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân X X X
6 Ngoại thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân
7 Dinh dưỡng Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X
8 Hô hấp Tiêu chuẩn Thu phí
BHYT
Robot X X X X X
Siêu nhân
9 Huyết học Tiêu chuẩn Thu phí
BHYT
Robot X
Siêu nhân X X
10 Tiêu hóa Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X X X
Robot X
Siêu nhân X
11 Tim mạch Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X X
Robot X X X X
Siêu nhân X X
12 Sơ sinh Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X
13 Nhiễm Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X X
Robot X X
Siêu nhân X X
14 Thận – Nội tiết Tiêu chuẩn Thu phí
BHYT
Robot X
Siêu nhân X
15 Da liễu Robot X X X X X X X X X X
Siêu nhân
16 Dị ứng Robot X X X X X
Siêu nhân X X
17 Phục hồi chức năng:
– Hô hấp
– Thần kinh – chỉnh hình
– Âm ngữ
Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
18 Tâm lý Robot X X X X X X X X X X
19 Tiêm chủng Robot X X X X X X X X X X
20 Tiêm chủng Siêu nhân Robot X X X X X X X X X X