Lịch khám chữa bệnh

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – ROBOT

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – SIÊU NHÂN

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN

STT CHUYÊN KHOA KHU KHÁM THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
S C S C S C S C S C
1 Tai – Mũi – Họng Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X
BHYT X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X
2 Mắt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X
BHYT X X X X X X X
Robot X X X X X X X
Siêu nhân
3 Răng – Hàm – Mặt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
4 Ngoại Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X
5 Nội thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân X X X
6 Ngoại thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân
7 Dinh dưỡng Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X
8 Hô hấp Tiêu chuẩn Thu phí
BHYT
Robot X X X X X
Siêu nhân
9 Huyết học Tiêu chuẩn Thu phí
BHYT
Robot X
Siêu nhân X X
10 Tiêu hóa Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X X X
Robot X
Siêu nhân X
11 Tim mạch Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X X
Robot X X X X
Siêu nhân X X
12 Sơ sinh Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X
13 Nhiễm Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X X
Robot X X
Siêu nhân X X
14 Thận – Nội tiết Tiêu chuẩn Thu phí
BHYT
Robot X
Siêu nhân X
15 Da liễu Robot X X X X X X X X X X
Siêu nhân
16 Dị ứng Robot X X X X X
Siêu nhân X X
17 Phục hồi chức năng:
– Hô hấp
– Thần kinh – chỉnh hình
– Âm ngữ
Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
18 Tâm lý Robot X X X X X X X X X X
19 Tiêm chủng Robot X X X X X X X X X X
20 Tiêm chủng Siêu nhân Robot X X X X X X X X X X

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

9H30-10H15 SÁNG 2-4-6 HÀNG TUẦNTẠI: TẦNG TRỆT SẢNH KHOA KHÁM BỆNH KHU 4 TẦNG (CẠNH QUẦY THUỐC TIÊU CHUẨN)