Lịch khám chữa bệnh

GIỜ NHẬN BỆNH GIỜ KHÁM BỆNH
A. Thứ 2 đến Thứ 6: A. Thứ 2 đến Thứ 6:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
Sáng: 06g30 – 10g45 (ngưng nhận bệnh nội) Sáng: 07g00 – 11g30
06g30 – 11g15 (ngưng nhận bệnh chuyên khoa) Chiều: 12g30 – 16g00
Chiều: 12g00 – 15g45 Tăng cường: 16g00 – 19g30
Tăng cường: 15g45 – 19g15
2. Khu Robot: 06g30 – 15g00 2. Khu Robot: 07g30 – 16g00
3. Khu Siêu nhân: 3. Khu Siêu nhân:
Sáng: 06g30 – 10g45 Sáng: 07g30 – 11g30
Chiều: 12g30 – 19g00 Chiều: 12g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: 4. Khu Tiêm chủng:
1. Tiêm chủng mở rộng: 1. Tiêm chủng mở rộng:
Sáng thứ năm hàng tuần: 06g30 – 10g30 Sáng thứ năm hàng tuần: 07g00 – 11g00
2. Tiêm chủng tự nguyện: 2. Tiêm chủng tự nguyện:
Sáng: 06g30 – 10g30 Sáng: 07g00 – 11g00
Chiều: 12g00 – 15g00 Chiều: 12g30 – 15g30
B. Thứ 7,CN & Lễ tết: B. Thứ 7,CN & Lễ tết:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
Sáng: 06g30 – 10g45 Sáng: 07g00 – 11g00
Chiều: 13g00 – 15g45 Chiều: 13g00 – 16g00
Tăng cường: 15g45 – 19g15 Tăng cường: 16g00 – 19g30
2. Khu Robot: 07g00 – 10g30 2. Khu Robot: 07g30 – 10g30
3. Khu Siêu nhân: 07g00 – 19g00 3. Khu Siêu nhân: 07g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ) 4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ)
Sáng: 06g30 – 10g00 Sáng: 07g00 – 11g00

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – ROBOT

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – SIÊU NHÂN

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN

STT CHUYÊN KHOA KHU KHÁM THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
S C S C S C S C S C
1 Tai – Mũi – Họng Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
2 Mắt Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X
3 Răng – Hàm – Mặt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X
4 Ngoại Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
5 Nội thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X
Siêu nhân X X
6 Ngoại thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X
Siêu nhân X X
7 Dinh dưỡng Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
8 Hô hấp Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
9 Huyết học Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
10 Tiêu hóa Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
11 Tim mạch Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
12 Sơ sinh Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
13 Nhiễm Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
14 Thận – Nội tiết Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
15 Da liễu Robot X X X X X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
16 Dị ứng Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
17 Phục hồi chức năng:
– Hô hấp
– Thần kinh – chỉnh hình
– Âm ngữ
Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
18 Tâm lý Robot X X X X X X X X X X
19 Tiêm chủng Robot X X X X X X X X X X
20 Tiêm chủng Siêu nhân Robot X X X X X X X X X X

9H30-10H15 SÁNG 2-4-6 HÀNG TUẦN

TẠI: TẦNG TRỆT SẢNH KHOA KHÁM BỆNH KHU 4 TẦNG (CẠNH QUẦY THUỐC TIÊU CHUẨN)