Sơ đồ nhân sự

KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM
BS.CKII Hồ Tôn Thiên Nga – Phó trưởng khoa Khoa Sức khỏe trẻ em
Xem chi tiết
KHOA TAI MŨI HỌNG
ThS BS Trần Nam Khang – Bác sĩ điều hành khoa Tai Mũi Họng
Xem chi tiết
KHOA MẮT

BS.CKI Hoàng Lê Phương Thoại Loan – Bác sĩ điều hành Đơn vị Mắt
Xem chi tiết
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

BS.CKI Nguyễn Ánh Dương – Bác sĩ điều hành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Bs.CKI Nguyễn Ngọc Minh Khánh – Bác sĩ Điều hành khoa Chẩn đoán hình ảnh
Xem chi tiết
KHOA HÓA SINH
ThS.BS Võ Minh Hiển – Trưởng Khoa Hóa sinh – Phụ trách Khối Xét nghiệm
Xem chi tiết
KHOA DƯỢC
DS.CKI Lê Đức Hiển – Trưởng khoa Dược
Xem chi tiết
KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Khoa Phục hồi chức năng
Xem chi tiết
KHOA CẤP CỨU
ThS.BS Nguyễn Hữu Nhân – Phó Trưởng khoa Cấp cứu
Xem chi tiết
KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘCBS.CKII Lê Vũ Phượng Thy – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc
Xem chi tiết

KHOA HỒI SỨC TIM MẠCH
KHOA HỒI SỨC NGOẠI KHOA
BS.CKII Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Trưởng khoa Hồi sức tim mạch – Điều hành Khoa Hồi sức ngoại    Xem chi tiết

KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
BS.CKII Lê Anh Thi – Bác sĩ điều hành khoa Hồi sức sơ sinh
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI NIỆU
BS.CKII Huỳnh Cao Nhân – Trưởng khoa Ngoại Niệu
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
BS.CKII Tạ Huy Cần – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC
TIM MẠCH
BS.CKII Nguyễn Kinh Bang
Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI THẦN KINH
BS.CKII Nguyễn Duy Khải – Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh
Xem chi tiết
KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ
HỒI SỨC


BS.CKI Trần Thị Lệ Chi – Bác sĩ điều hành Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
Xem chi tiết
ĐƠN VỊ PHẪU THUẬT TRONG NGÀYBS.CKI Đỗ Tấn Phát – Trưởng Đơn vị Phẫu thuật trong ngày
Xem chi tiết
KHOA NỘI TIÊU HÓA
BS.CKII Nguyễn Cẩm Tú – Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa
Xem chi tiết
KHOA NỘI TIM MẠCH
TS BS Phan Tiến Lợi – Trưởng Khoa Tim mạch
Xem chi tiết
KHOA NỘI HÔ HẤP

BS.CKI Võ Thành Nhân – Bác sĩ điều hành khoa Nội Hô hấp
Xem chi tiết
KHOA NỘI TỔNG HỢP
BS.CKII Lý Kiều Diễm – Trưởng khoa Nội Tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA THẬN NỘI TIẾT
BS.CKI Lê Thanh Bình – Phó Trưởng khoa Khoa Thận – Nội tiết
Xem chi tiết
KHOA NHIỄM
BS.CKI Kiều Quốc Thanh – Bác sĩ Điều hành Khoa Nhiễm
Xem chi tiết
KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ


BS. Huỳnh Duy Quang – Quyền điều hành Khoa Chăm sóc giảm nhẹ
Xem chi tiết

KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ
ThS BS.CKII Dương Công Minh – Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế
Xem chi tiết
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
BS.CKII Nguyễn Phước Chưởng – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Xem chi tiết
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TS.BS Đặng Lê Như Nguyệt – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Xem chi tiết
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CN Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Tài chính kế toán
Xem chi tiết
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
KS Trương Thành Tân – Trưởng phòng Hành chính quản trị
Xem chi tiết
PHÒNG TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ
ThS Lê Quốc Cường – Trưởng phòng Trang thiết bị – Vật tư y tế
Xem chi tiết
PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
BS CKI Lâm Tuyết Trinh – Bác sĩ điều hành Phòng Chỉ đạo tuyến
Xem chi tiết
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CN Nguyễn Việt Sơn – Điều hành phòng Công nghệ thông tin
Xem chi tiết
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
CN ĐD Hà Vũ Như Hương – Điều hành Phòng Công tác xã hội
Xem chi tiết