Hòm thư góp ý

Hòm thư góp ý

Chúng tôi mong muốn nhận được góp ý chân thành từ thân nhân, bệnh nhân đã đóng góp ý kiến để bệnh viện phục vụ tốt hơn.
Bệnh viện chân thành cảm ơn góp ý của quý ông/bà

– Ông Lê Văn Tịnh  
– Bà Lâm Thị Lê  
– Bà Nguyễn Thị Thanh Bình  
– Bà Nguyễn Thị Thu Thủy  
– Bà Hoàng Thị Mộng Thường  
– Ông Phạm Hoài Ân  
– Ông Phạm Phúc Khánh  
– Ông Trịnh Phương Cát Vũ  
– Thân nhân bé Lê Kiều Anh  
– Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
– Thân nhân bé Nguyễn Chúc My 
– Ông Thụy 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ