Nhân sự chuyên gia

BS.BS Trương Quang Định Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Xem chi tiết

BS CKII Nguyễn Minh Tiến Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Xem chi tiết

BS CKII Nguyễn Thị Thu Hà Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Xem chi tiết

TS Bùi Chí Bảo Phó Trưởng khoa Vi sinh

Xem chi tiết

TS.BS Phan Tiến Lợi Trưởng khoa Nội tim mạch

Xem chi tiết

ThS.BS Nguyễn Trần Nam Trưởng khoa Nhiễm

Xem chi tiết

ThS.BS Nguyễn Hữu Nhân – Trưởng khoa Cấp cứu
Xem chi tiết
BS.CKI Lê Vũ Phượng Thy – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
Xem chi tiết
BS.CKI Đỗ Phương Thảo – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
ThS.BS Trịnh Hồng Nhiên – Trưởng khoa Nội hô hấp
Xem chi tiết
BS.CKI Nguyễn Cẩm Tú – Phó Trưởng khoa Nội tiêu hóa
Xem chi tiết
TS.BS Đặng Lê Như Nguyệt – Trưởng khoa Sức khỏe trẻ em
Xem chi tiết
ThS.BS Huỳnh Cao Nhân – Trưởng khoa Thận – Nội tiết
Xem chi tiết
BS.CKI Thân Đức Dũng – Trưởng khoa Vi sinh
Xem chi tiết
Bùi Đoàn Xuân Linh – Trưởng khoa Huyết học
Xem chi tiết
Võ Minh Hiển – Trưởng khoa Hóa sinh
Xem chi tiết
BS Dương Công Minh – Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế
Xem chi tiết