Công bố Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố là bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối phía Nam, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã từng bước xây dựng và hoàn thiện nhiều hình thức đào tạo cho Bác sĩ và Điều dưỡng tuyến trước về tất cả các lĩnh vực Nhi khoa từ cơ bản đến chuyên sâu, với nhiều hình thức đào tạo nhằm giúp nâng cao năng lực chăm sóc, theo dõi, chẩn đoán, điều trị bệnh ở trẻ em. Các khóa huấn luyện được tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố  hoặc tại các bệnh viện có yêu cầu.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vinh dự đón nhận bản công bố

– Thông báo số 5258/TB-SYT ngày 14/08/2018 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Chuyên ngành đào tạo thực hành: Y đa khoa (đối tượng Y4, thực hành lâm sàng Nhi khoa)

– Thông báo số 2198/TB-SYT ngày 26/04/2019 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Chuyên ngành đào tạo thực hành: Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng (năm thứ 4, thực hành lâm sàng môn học thay thế khóa luận 1; giải quyết ba trường hợp bệnh điển hình môn học thay thế khóa luận 2) 

– Thông báo số 2623/TB-SYT ngày 21/05/2019 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Chuyên ngành đào tạo thực hành: Y đa khoa (năm thứ 6, thực tập theo định hướng chuyên khoa Nhi)

– Thông báo số 5258/TB-SYT ngày 14/08/2019 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Chuyên ngành đào tạo thực hành: Chuyên khoa Nhi

– Thông báo số 5339/TB-SYT ngày 30/09/2019 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe lần 5 ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:
         – Đại học: Y đa khoa, Kỹ thuật phục hồi chức năng
         – Cao đẳng: Điều dưỡng

BẢN CÔNG BỐ
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ

Tên cơ sở công bố: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 06073/SYT-GPHĐ, do Sở Y tế, cấp ngày 17 tháng 11 năm 2016
Địa chỉ: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Người chịu trách nhiệm chuyên môn: TS.BS Trương Quang Định
Điện thoại liên hệ: (028) 22536688  Email : bv.nhidong@tphcm.gov.vn
Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây:

  1. Chuyên ngành đào tạo thực hành: Phụ lục 1 
  2. Trình độ đào tạo thực hành: Đại học và Cao đẳng
  3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): Phụ lục 1
  4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: Phụ lục 2
  5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa phòng: Phụ lục 2 
  6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: Phụ lục 3

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. (Xem chi tiết bảng công bố)