Tin Media

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sáng - 7:00-11:30
Chiều - 12:30-16:00
Cấp cứu - 24/24
BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ
SƠ ĐỒ BỆNH VIỆN
HOTLINE (028) 2253 6666