Chức năng – Nhiệm vụ

Căn cứ quyết định số 5121/QĐ-SYT ngày 20/9/2016 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi và có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:
 1. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến thuộc chuyên khoa của Bệnh viện để xử trí cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú. Tham gia hội chẩn, cho ý kiến chuyên môn, phẫu thuật, phối hợp với các Bệnh viện bạn những trường hợp có liên quan đến chuyên khoa Nhi.
 2. Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.
 3. Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh tật từ các nơi chuyển đến cũng như tại địa phương nơi bệnh viện trú đóng. Tổ chức khám, giám định sức khỏe khi Hội đồng Giám định Y khoa trưng cầu; Khám giám định pháp y khi cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.
 4. Liên doanh, liên kết với các cơ sở y tế khác kể cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; Tổ chức các loại hình dịch vụ khám, chẩn đoán và điều trị theo Thông tư 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế.
 • Công tác đào tạo huấn luyện:
 1. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ chuyên khoa Nhi ở bậc trên đại học, đại học và cao đẳng.
 2. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.
 3. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành y để tổ chức đào tạo các chương trình chuyên khoa nhi theo đơn đặt hàng của các cơ sở y tế khác, trên cơ sở tuân thủ các quy định về đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế.
 • Nghiên cứu khoa học về y tế:
 1. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học, ứng dụng những tiến bộ y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố và cấp Cơ sở; Chú trọng nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ; Phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật chuyên sâu.
 2. Nghiên cứu về dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu thuộc lĩnh vực Nhi khoa.
 3. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ về chẩn đoán và điều trị.
 • Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn – kỹ thuật:
 1. Lập kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Thường xuyên huấn luyện Nhi khoa cơ bản và chuyên sâu về Nhi cho cán bộ y tế tuyến cơ sở.
 2. Kết hợp với các bệnh viện tuyến dưới và các Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu trong khu vực, đặc biệt là công tác phòng bệnh trẻ em.
 3. Tổ chức thực hiện hoạt động chỉ đạo tuyến theo sự phân công của Sở Y tế.
 • Phòng bệnh:
 1. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng.
 2. Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.
 • Hợp tác quốc tế:

Xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực hợp tác quốc tế, quản lý các dự án hợp tác quốc tế. Tạo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với ngành Nhi khoa các nước. Tiến hành hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài  theo nguyên tắc thực chất, hiệu quả, bền vững và cùng có lợi. Sự hợp tác này được đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

 • Quản lý kinh tế trong bệnh viện:
 1. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp.
 2. Bệnh viện được quyền tự chủ một phần trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.
 3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện, viện phí, bảo hiểm y tế, từng bước hạch toán chi phí khám, chữa bệnh.
 4. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế như khám bệnh ngoài giờ, phòng khám theo yêu cầu, giường thỏa thuận để nâng cao đời sống CCVC và mua trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.
 5. Quản lý và sử dụng chặt chẽ các nguồn viện trợ, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác theo đúng quy định của nhà nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao nhằm đáp ứng công tác Phòng chống thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân đạo, công tác chính trị – xã hội… trong phạm vi địa phương, khu vực và quốc tế.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ