Tổ chức tập huấn cho nhân viện vệ sinh làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố năm 2022

Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố là bệnh viện công lập chăm sóc toàn diện cho trẻ em với tầm nhìn trở thành bệnh viện Nhi hiện đại, phát triển đầy đủ các chuyên khoa sâu ngang tầm cả nước và khu vực với chất lượng phục vụ tốt nhất. Để làm được điều đó bệnh viện phải là nơi sạch sẽ, đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ khám, chữa bệnh, tạo cảm giác thoải mái cho cho người bệnh trong khi nằm viện và nhân viên y tế trong quá trình công tác. Vì vậy, thực hành tốt vệ sinh môi trường trong bệnh viện là hoạt động cần thiết. Nhận thức được điều đó, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – bệnh viện Nhi đồng Thành Phố đã phối hợp cùng phòng Điều dưỡng, đơn vị chăm sóc khách hàng, phòng Hành chính quản trị, phòng Tổ chức cán bộ tiến hành tổ chức lớp tập huấn cho nhân viên vệ sinh.

Lớp tập huấn với sự tham gia của hơn 90 nhân viên công ty An Lộc đang làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố và được tổ chức hai đợt: Đợt 1 (14-15/04/2022) và đợt 2 (20-21/04/2022)

Lớp tập huấn mang đến không những cập nhật mới về kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, nguyên tắc vệ sinh đúng và hiệu quả mà còn trang bị những kiến thức về quy định của bệnh viện và mô thức giao tiếp như một nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố từ cách chào hỏi đến cách ứng xử.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Nhân viên vệ sinh công ty An Lộc đang làm bài kiểm tra đầu vào khóa tập huấn
Nhân viên vệ sinh công ty An Lộc đang làm bài kiểm tra đầu vào khóa tập huấn
ĐD.CKI. Lê Thị Hồng Linh – Trưởng phòng Điều dưỡng BVNĐTP tập huấn nội dung vệ sinh nhà rác bệnh viện
TS.BS. Đặng Lê Như Nguyệt – Trưởng phòng TCCB trao đổi về những quy định của bệnh viện
CN. Đỗ Thị Phương Chi – Trưởng đơn vị CSKH tập huấn nội dung kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ người bệnh
CN. Đỗ Thị Phương Chi – Trưởng đơn vị CSKH tập huấn nội dung kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ người bệnh
BS. Nguyễn Ánh Dương – Điều hành Khoa KSNK trình bày nội dung phòng ngừa chuẩn
CN. Danh Nhiều tập huấn về vệ sinh môi trường bề mặt bệnh viện
CN. Phan Thị Phương Thảo hướng dẫn nội dung vệ sinh tay
KS. Nguyễn Thị Kim Loan tập huấn về các quy định quản lý chất thải y tế
ĐD. Nguyễn Lâm Thanh Trúc hướng dẫn các thao tác trải ga giường

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố