5 năm 1 chặng đường – Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tham gia ngày hội vệ sinh tay
Tham gia văn nghệ tất niên BV
Tập thể khoa KSNK 2019
Tập thể khoa KSNK – 2019
Hội xuân 2020
Tập thể khoa KSNK 2021
Giải khuyến khích hội thi cắm hoa – 20.3.2021
Giải khuyến khích hội thi cắm hoa 20.3.2021
Giải nhì hát karaoke 7.9.2021 – Ngô Thị Kim
Giải nhất ảnh tập thể Màu áo tuổi trẻ 26.3.2022
Giải nhất seri B giải Tennis – 26.12.2022 – Danh Nhiều
Giải nhất tập thể Màu áo tuổi trẻ – 26.3.2022
Tham gia kỳ thi đánh giá khung năng lực 2022
Giải nhì seri B giải Tennis – 26.12.2022 – Ngô Phước Tâm
Giải nhì song ca hội xuân Nhâm Dần 2022 – Hoàng Nguyên Anh
Tập thể khoa KSNK 2023
Chạy bộ Bước chân xanh 25.3.23
Chạy bộ Bước chân xanh 25.3.23

Giải khuyến khích giải đua thuyền Sở Y tế 2023 – Danh Nhiều

Giải khuyến khích gian hàng tết mừng xuân quý mão 2023
Giải nhì phiên poster Hội nghị khoa học KSNK 2023 - Nguyễn Ánh Dương
Giải nhì phiên poster Hội nghị khoa học KSNK 2023 – Nguyễn Ánh Dương
Hội xuân 2023

Ngày hội Vệ sinh tay

Ngày hội VST – 20.9.2019
Ngày hội VST 3.11.2022
Ngày hội VST 29.9.2020
Ngày hội VST 2021