Tiến sĩ Bác sĩ Đặng Lê Như Nguyệt

Tiến sĩ Bác sĩ Đặng Lê Như Nguyệt
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tiến sĩ y khoa, Đại học Công giáo Louvain – Vương quốc Bỉ năm 2015
  • Thạc sĩ khoa học Y sinh, Đại học Công giáo Louvain – Vương quốc Bỉ năm 2011
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009
  • Chứng chỉ nhi khoa sau đại học, Đại học Sydney – Úc năm 2013
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2021 – Nay: Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 10/2016 – 2021: Trưởng khoa Khoa Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • ‎2009 – 2016: Bác sĩ Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2
  • Tham gia nhiều lớp đào tạo chuyên môn về thực hành lâm sàng Nhi, cấp cứu Nhi khoa nâng cao và tâm lý Nhi
  • Giảng dạy và là hướng dẫn viên chương trình xử trí lồng ghép trẻ bệnh IMCI, chương trình an toàn tiêm chủng.