Bác sĩ CKII Nguyễn Trần Nam

Bác sĩ CKII Nguyễn Trần Nam
Phó Giám đốc Bệnh viện
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Quản lý y tế, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020
  • Thạc sĩ nhi khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007
  • Bác sĩ y khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2021 – Nay: Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2021: Trưởng khoa Nhiễm – Bác sĩ điều hành phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2011 – 2016: Phó Trưởng khoa Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2
  • 2006 – 2011: Bác sĩ điều trị Khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 2

Cựu nội trú nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Cựu nội trú nhi Bệnh viện Kremlin Bicetre – Paris Pháp
Trợ giảng Chương trình Nhi khoa lồng ghép (IPPC) của Úc 2012
Huấn luyện viên chương trình hồi sức nhi khoa cơ bản – nâng cao (APLS – PALS) của Mỹ – UK
Huấn luyện viên chương trình hồi sức phòng sinh (NRP)
Có nhiều công trình nghiên cứu khoa học công bố trong và ngoài nước có giá trị.