Thạc sĩ bác sĩ CK II Dương Công Minh

Thạc sĩ bác sĩ CK II Dương Công Minh
Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
  • Thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y khoa Huế năm 1993
  • Chứng chỉ Dinh dưỡng tiết chế, Trung tâm Dinh dưỡng năm 2017
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2017 – Nay: Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2000 – 2016: Phó trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM

Điều trị bệnh lý nhi và chuyên sâu bệnh lý liên quan dinh dưỡng, giảng viên thỉnh giảng Đại học Y dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tham gia biên soạn tài liệu truyền thông dinh dưỡng, diễn giả về truyền thông giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ trên Đài phát thanh, truyền hình.