Thông báo mời cung cấp báo giá: Vật tư y tế

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/Công ty

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch mua sắm vật tư y tế

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu phụ lục II đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 06/05/2022

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC I

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu cơ bản
1 Bơm tiêm 50ml đầu khóa xoắn
2 Bơm tiêm 20ml đầu khóa xoắn
3 Bơm tiêm 20ml đầu nhọn cỡ kim 23Gx1
4 Bơm tiêm  10ml đầu nhọn cỡ kim 23Gx1, 25Gx1
5 Bơm tiêm 1ml cỡ kim 26Gx1/2
6 Ống thông tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 20G, 22G
7 Ống thông tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ chống gãy đập
8 Ống dẫn lưu màn phổi có cản quang