Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm vật tư hóa chất duy trình hoạt động xét nghiệm, cấp cứu

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch mua sắm vật tư hóa chất duy trình hoạt động xét nghiệm, cấp cứu (Chi tiết hạng mục trong phụ lục đính kèm).

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá:
  • Từ ngày 16 tháng 3 năm 2023 đến ngày 29 tháng 3 năm 2023

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu cơ bản
1 ALT hoặc tương đương  
2 CPR Latex hoặc tương đương  
3 Emit 2000 Vancomycin Assay hoặc tương đương  
4 HDL – CHOLESTEROL hoặc tương đương  
5 IgA hoặc tương đương  
6 Iron hoặc tương đương  
7 Lactate hoặc tương đương  
8 Magnesium hoặc tương đương  
9 TRIGLYCERIDE hoặc tương đương  
10 NH3 hoặc tương đương  
11 ITA control serum 1 hoặc tương đương  
12 Access cortisol calibrations hoặc tương đương  
13 Access FERRITIN hoặc tương đương  
14 Access TSH (3rd IS) calibrators hoặc tương đương  
15 ISE control (Na+, K+, Cl+, Ca+) hoặc tương đương  
16 Access CMV IgM  
17 Access CMV IgM QC  
18 Pack ISE 5000 hoặc tương đương  
19 Weekly Cleaning solution hoặc tương đương  
20 RiQAS Monthlty Immunoassay (Chương trình Ngoại kiểm miễn dịch)  
21 Ram Cannula sơ sinh, trẻ nhỏ các loại – Gá mũi màu xanh lá cây
– Gá mũi màu trắng
– Gá mũi màu xanh dương
– Gá mũi màu cam
22 Trocar các loại – size 8F, 10F, 12F, 14F
23 Access FREE T3 hoặc tương đươn  
24 Urinalysis Control Level 1 (Urnal Control 1) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1) hoặc tương đương  
25 Kit xét nghiệm Immunoblot EUROLINE atopy hoặc tương đương  
26 ANA 17 profile test hoặc tương đương Sàng lọc và định danh đồng thời 17 loại kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch
27 LIAISON® Wash/System liquid hoặc tương đươn  
28 LIAISON® XL Cuvettes hoặc tương đương  
29 ACCESS SENSITVE ESTRADIOL