Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm vật tư 2023

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/Công ty

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch mua sắm (Chi tiết hạng mục trong phụ lục đính kèm).

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư và file mềm vào email: thauvattu.ndtp@gmail.com theo mẫu phụ lục đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 08/3/2023 đến ngày 21/3/2023

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu cơ bản
1 Que nong niệu đạo Phù hợp với trẻ em, size F9, F12, F14, F16
2 Ống thông chuẩn đoán thần kinh Rainbow Cần đầu chuyên dụng chụp cho mạch máu thần kinh, đầu xoay cao.

Kích thước 4F, 5F, 6F

Chiều dài 70cm, 80cm, 90cm

3 Đầu nối chứ Y – Y star Dạng bấm và vặn, đường kính trong value 9Fr. Có kèm: Torgue, kim, dây truyền khóa luer lock 3 cổng 2, 2 cổng nối.