Thông báo mời cung cấp báo giá: Sửa chữa, thay thế cho hệ thống nội soi chuẩn đoán tiêu hóa (dạ dày, tá tràng, đại tràng)

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/Công ty

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch sửa chữa, thay thế cho hệ thống nội soi chuẩn đoán tiêu hóa (dạ dày, tá tràng, đại tràng)

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC

STT Tên Ghi chú
1 Ống soi dạ dày Tương thích  với hệ thống nội soi chuẩn đoán tiêu hóa (dạ dày, tá tràng, đại tràng) hãng FUJIFILM CORP sẵn có tại Bệnh viện