Thông báo mời cung cấp báo giá: Vật tư y tế

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/Công ty

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch mua sắm vật tư y tế

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu phụ lục II đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 30/05/2022 đến 01/06/2022

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC I

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu cơ bản
1 Miếng vá màng tim sinh học kích thước 4cm x 4cm
2 Chất tắc mạch dạng lỏng
3 Vòng xoắn kim loại
gây tắc mạch
4 Vi Dây dẫn đường
can thiệp
5 Dù đóng lỗ thông
liên thất các cỡ
6 Bộ dụng cụ thả dù  các loại, các kích cỡ
7 Dù đóng còn ống động mạch các cỡ
8 Dụng cụ thả dù PDA
các loại các cỡ
9 Dù đóng ống động mạch
có đường kính đĩa không đổi
10 Bóng nong van động mạch
phổi áp lực thấp
11 Quả lọc máu diện tích màng 0,75m2. Thể tích làm đầy 52ml hoặc tương đương
12 Quả lọc thay huyết tương, diện tích màng 0,6 m2, thể tích làm đầy 67ml hoặc tương đương
13 Quả lọc máu diện tích màng 1,4m2.Thể tích làm đầy 100 ml hoặc tương đương
14 Quả lọc máu diện tích màng 0,2 m2. Thể tích làm đầy 18ml hoặc tương đương
15 Bộ dẫn lưu từ não thất ra ngoài loại tự động điều chỉnh áp lực
16 Phim XQ 35x43cm
17 Quả lọc máu kèm dây dẫn DHF
18 Bơm tiêm 50ml đầu khóa xoắn