Thông báo mời cung cấp báo giá: Thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải lây nhiễm năm 2023

THÔNG BÁO

 V/v mời cung cấp báo giá

Kính gửi: Các Quý Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có Kế hoạch tổ chức gói thầu Thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải lây nhiễm năm 2023, cụ thể:

STT TÊN CHẤT THẢI ĐƠN VỊ TÍNH TIÊU CHUẨN
01 Chất thải lây nhiễm là chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh.

(Theo quy định của Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kg Thu gom, vận chuyển và xử lý

Đề nghị các Quý Đơn vị, Công ty, Nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo mẫu (đính kèm Phụ lục).

Thông tin chi tiết nhận báo giá như sau:

– Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

– Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại: 028 2253 6688.

– Thời gian nhận báo giá: 07 ngày, từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 12/4/2023.

Bảng báo giá phải phải được ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kính mời các Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.