Kiểm tra công tác xả nước thải vào công trình thủy lợi

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra các trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 18/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh kiểm tra công tác xả nước thải vào công trình thủy lợi tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại buổi làm việc, Viện Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu nước thải sau xử lý xác định các thông số đo tại hiện trường như pH, nhiệt độ, DO… các chỉ tiêu khác sẽ được xác định tại phòng thí nghiệm chất lượng nước.

Phương pháp lấy mẫu theo TCVN 5999:1995 

Phương pháp bảo quản mẫu theo 6663-3:2016

Các thông số kiểm tra được so sánh theo QCVN 28:2010/BTNMT

Một số hình ảnh tại buổi làm việc trưa ngày 18/8/2023:

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố