Bảng giá Vaccin

STT TÊN THUỐC ĐƠN VỊ  ĐƠN GIÁ
1 BCG001 BCG 5 ML liều                       –
2 MEA003 Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried) Liều           144.428
3 VAC008 Vắc xin Viêm não Nhật Bản – JEVAX Liều              53.302
4 VAC010 Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) Liều              13.033
5 BOO003 Boostrix 0.5ml 1Dose Hộp           627.900
6 ROT016 Rotarix vial 1.5ml 1’s Ống           735.755
7 VX 003 VX PFIZER COMIRNATY Liều                       –
8 VX 004 Vaccine Comirnaty Covid-19 mRNA Pfizer Liều                       –
9 HUY014 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) Ống              27.031
10 M-M004 M-M-R II & Dung Dich Pha 0.5ml 10’s Lọ           172.851
11 ROT017 Rotateq 2ml 10’s Tuýp           562.086
12 SYN014 Synflorix Inj 0.5ml 1Dose Liều           871.395
13 VAR034 Varivax & Diluent Inj 1’s Lọ           750.162
14 ABH004 Abhayrab (Vắc xin phòng bệnh dại) Lọ           173.040
15 VAC014 Vắc xin viêm gan A tinh khiết, bất hoạt – Havax Lọ           102.078
16 IMO003 IMOJEV Lọ           582.120
17 MEN014 MENACTRA Lọ        1.071.000
18 INF024 Infanrix Hexa Liều           864.150
19 PRE039 Prevenar 13 Bơm tiêm        1.098.846
20 VAR035 Varivax Lọ           750.162
21 TWI012 Twinrix Hộp           493.395
22 SYN015 Synflorix Liều           871.395
23 VA-004 VA-MENGOC-BC Liều           159.289
24 VAC018 Vắc xin Varicella sống giảm độc lực – Varicella Vaccine – GCC Inj Liều           526.050
25 GEN017 Gene-HBvax Liều              48.198
26 GEN018 Gene-HBvax Liều              70.556
27 VAC020 Vắc xin Viêm não Nhật Bản – JEVAX Liều              53.302
28 TET008 TETRAXIM Liều           397.606
29 HEX010 HEXAXIM Bơm tiêm           908.460
30 MEN015 MENACTRA Lọ        1.071.000
31 AVA013 AVAXIM PEDIATRIC Liều           414.860
32 IMO004 IMOJEV Lọ           582.120
33 INF025 Influvac Tetra Liều           264.023
34 IMM016 ImmunoHBs Lọ        1.733.999
35 TYP010 TYPHIM VI Bơm tiêm           158.165