Phòng Tổ chức Cán bộ

Sinh hoạt chuyên đề Khối thi đua 1 – Chuyên đề Phối hợp sản nhi: Hiệu quả và thách thức

Thực hiện sự phân công của Khối trưởng Khối Thi đua 1 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Khối, Ngày 16/11/2018, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Khối Thi đua 1.


Với đặc trưng các bệnh viện thành viên của Khối Thi đua 1 đa số là các Bệnh viện Sản Nhi, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố quyết định chọn chuyên đề sinh hoạt năm 2018 là chuyên đề PHỐI HỢP SẢN NHI: HIỆU QUẢ VÀ THÁCH THỨC.
   
Trong năm qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã phối hợp can thiệp điều trị trẻ dị tật bẩm sinh với Bệnh viện Từ Dũ từ tháng 12/2017 và Bệnh viện Hùng Vương từ tháng 05/2018. Qua gần 1 năm hoạt động, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã phối hợp hội chẩn gần 300 ca và tiếp nhận điều trị 45 trẻ sơ sinh từ 2 bệnh viện này. Bên cạnh những hiệu quả đạt được vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Thông qua Hội nghị, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ quý báu từ các Bệnh viện thành viên Khối Thi đua 1 để công tác phối hợp sản nhi trong năm 2019 ngày càng hiệu quả và phát triển hơn. 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ