Chuyên mục - Đoàn thể

Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến

Vụ nổ súng gây hấn ở Sài Gòn ngày 23 tháng 9 năm 1945 là màn mở đầu của cuộc chiến tranh xâm lược lại nước Việt Nam do thực dân Pháp tiến hành. Ngọn lửa chiến...

Ngày Hội “Nhan sắc hồng”

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Sảnh Sự kiện – Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tổ chức ngày Hội “Nhan sắc hồng”. Nhằm kỷ niệm 88 năm ngày...

Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam

Lịch sử ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930) Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công...