Hướng dẫn công tác tiếp khách nước ngoài tại đơn vị

Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố luôn là nơi quan tâm của nhiều Đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác. Để thực hiện cải cách hành chính đồng thời đảm bảo theo quy định pháp luật về công tác tiếp khách nước ngoài, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố hoạt động tiếp khách nước ngoài theo công văn số 1485/SYT ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc hướng dẫn công tác tiếp khách nước ngoài tại đơn vị.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ