Ứng dụng mô hình tái sử dụng nước thải sau xử lý tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Quy định về các yêu cầu tối thiểu cho việc tái sử dụng nước thải sau xử lý bao gồm các điều khoản về quản lý rủi ro để đánh giá và xử lý các rủi ro về môi trường và sức khỏe cộng đồng liên quan đến việc tái sử dụng nước thải sau xử lý.

Chất lượng nước tái sử dụng

Xử lý nước thải trước hết nhằm loại bỏ, triệt tiêu các yếu tố độc hại, loại bỏ các tạp chất đồng thời loại trừ khả năng gây bệnh của các loài vi sinh vật đến sức khỏe người sử dụng. Những thành phần có thể kể đến như sau: Vi khuẩn, Giun sán, Virus, Chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, Tổng chất hữu cơ, Nitrate, Kim loại nặng, Tổng chất rắn hòa tan, pH.

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Môi trường

 • Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và lưu lượng nước thải đối với các nguồn tiếp nhận là nguồn nước mặt hoặc nước dưới đất;
 • Tăng nguồn cấp nước cho các nhu cầu hoạt động của Bệnh viện (tưới cây, rửa đường, chữa cháy, tạo cảnh quan…);
 • Giảm thiểu tác động lên môi trường nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất giảm thiểu nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học;
 • Và cải thiện môi trường xung quanh Bệnh viện.

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Xã hội

 • Nâng cao hình ảnh thân thiện môi trường của Bệnh viện;
 • Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng;
 • Bảo vệ hệ sinh thái nguồn tiếp nhận;
 • Sẽ là nơi để các đơn vị, sinh viên tham quan, học tập, học hỏi kinh nghiệm.

Công tác vận hành Trạm xử lý nước thải kết hợp ứng dụng mô hình tái sử dụng nước thải sau xử lý cho các mục đích sử dụng:

 • Tưới cây.
 • Nuôi cá kết hợp cây thủy sinh (sen, chuối nước,…) tại Hồ số 8 trong khuôn viên Bệnh viện.
 • Pha hóa chất phục vụ vận hành Trạm xử lý nước thải.
 • Một số hình ảnh
Bồn chứa nước thải sau xử lý
Bồn chứa nước thải sau xử lý
Van cấp nước cho bồn pha hóa chất XLNT
Van cấp nước cho bồn pha hóa chất XLNT
Tủ điện điều khiển bơm nước thải sau xử lý
Tủ điện điều khiển bơm nước thải sau xử lý
Phao điện trong bồn
Phao điện trong bồn
Vị trí bơm nước và đồng hồ đo lượng nước tái sử dụng
Vị trí bơm nước và đồng hồ đo lượng nước tái sử dụng

Thả cá chép tại Hồ sen
Thả cá chép tại Hồ sen

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố