Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Căn cứ Công văn 8149/SYT-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Căn cứ Kế hoạch số 1584/KH-BVNĐTP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về xét tuyển viên chức năm 2022.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

 1. CHỈ TIÊU THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 678 chỉ tiêu
TT Vị trí việc làm Chức danh
cần tuyển
Khoa Phòng Mã ngạch Số lượng được duyệt trong đề án Số lượng viên chức hiện có Số lượng cần tuyển Tổng cần tuyển dụng
1 Bác sĩ Nội nhi Bác sĩ hạng III Khoa Sức khỏe trẻ em V.08.01.03 6 5 1 131
Khoa Cấp cứu 14 10 4
Khoa Hồi sức tích cực – chống độc 15 11 4
Khoa Hồi sức ngoại khoa 10 6 4
Khoa Hồi sức tim mạch 10 5 5
Khoa Hồi sức sơ sinh 27 21 6
Khoa Nội Tiêu hóa 11 8 3
Khoa Nội Tim mạch 12 5 7
Khoa Nội Hô hấp 11 8 3
Khoa Nội Tổng quát 10 6 4
Khoa Thận – Nội tiết 11 5 6
Khoa Huyết học lâm sàng 15 7 8
Khoa Nhiễm 12 8 4
Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế 6 5 1
Bác sĩ Ngoại khoa Khoa Ngoại tổng quát 38 20 18
Khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch 7 5 2
Khoa Ngoại Thần kinh 14 10 4
Bác sĩ Gây mê hồi sức Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức 16 8 8
Bác sĩ Ngoại khoa/ Bác sĩ Nội Nhi Khoa Phục hồi chức năng 4 1 3
Bác sĩ Răng hàm mặt/ Bác sĩ Nội Nhi Khoa Răng Hàm Mặt 6 3 3
Bác sĩ Tai Mũi Họng/ Bác sĩ Nội Nhi Khoa Tai Mũi Họng 10 6 4
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh/ Bác sĩ Nội Nhi Khoa Chẩn đoán hình ảnh 16 11 5
Bác sĩ chuyên khoa Mắt Khoa Mắt 5 1 4
Bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ Đơn vị chăm sóc giảm nhẹ 1 0 1
Bác sĩ đa khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 4 2 2
Khoa Xét nghiệm Huyết học 3 1 2
Khoa Vi sinh 9 3 6
Khoa Sinh hóa 3 1 2
Phòng Công tác xã hội 1 0 1
Phòng Chỉ đạo tuyến 5 2 3
Phòng Quản lý chất lượng 4 2 2
Phòng Kế hoạch tổng hợp 9 8 1
2 Dược sĩ phụ trách nghiệp vụ dược Dược sĩ hạng III Khoa Dược V.08.08.22 3 0 3 3
3 Dược sĩ y học hạt nhân Dược sĩ hạng IV Khoa Huyết học lâm sàng V.08.08.23 2 1 1 23
Dược sĩ phụ trách kho và cấp phát thuốc Khoa Dược 40 28 12
Bộ phận cung ứng, theo dõi vật tư y tế tiêu hao Phòng Vật tư – Thiết bị y tế 5 4 1
Nhân viên hỗ trợ hành chính khoa Phòng Kế hoạch tổng hợp 21 12 9
4 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III Khoa Khám Bệnh V.08.05.12 6 3 3 136
Khoa Cấp cứu 17 11 6
Khoa Hồi sức tích cực – chống độc 15 6 9
Khoa Hồi sức ngoại khoa 11 8 3
Khoa Hồi sức tim mạch 11 1 10
Khoa Hồi sức sơ sinh 26 9 17
Khoa Ngoại tổng hợp 29 11 18
Khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch 5 1 4
Khoa Ngoại Thần kinh 10 1 9
Khoa Nội Tiêu hóa 9 5 4
Khoa Nội Tim mạch 10 6 4
Khoa Nội Hô hấp 9 4 5
Khoa Nội Tổng hợp 12 5 7
Khoa Thận – Nội tiết 8 2 6
Khoa Huyết học lâm sàng 8 3 5
Khoa Nhiễm 11 8 3
Khoa Răng Hàm Mặt 2 1 1
Khoa Tai Mũi Họng 3 0 3
Khoa Mắt 3 1 2
Điều dưỡng GMHS Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức 19 12 7
Bộ phận giám sát Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 1 0 1
Điều dưỡng đa năng Phòng Điều dưỡng 10 2 8
Công tác tuyến Phòng Chỉ đạo tuyến 1 0 1
5 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV Khoa Khám Bệnh V.08.05.13 15 14 1 264
Khoa Cấp cứu 19 17 2
Khoa Hồi sức tích cực – chống độc 24 11 13
Khoa Hồi sức ngoại khoa 20 5 15
Khoa Hồi sức tim mạch 19 11 8
Khoa Hồi sức sơ sinh 64 29 35
Khoa Ngoại tổng quát 71 19 52
Khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch 15 7 8
Khoa Ngoại Thần kinh 25 8 17
Khoa Nội Tiêu hóa 19 12 7
Khoa Nội Tim mạch 23 8 15
Khoa Nội Hô hấp 22 10 12
Khoa Nội Tổng quát 17 15 2
Khoa Thận – Nội tiết 14 12 2
Khoa Huyết học lâm sàng 17 8 9
Khoa Nhiễm 20 7 13
Khoa Tai Mũi Họng 9 5 4
Khoa Mắt 4 2 2
Đơn vị chăm sóc giảm nhẹ 1 0 1
Điều dưỡng đa khoa Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức 62 25 37
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 12 9 3
Khoa Xét nghiệm Huyết học 1 0 1
Khoa Sinh hóa 1 0 1
Phòng Kế hoạch tổng hợp 5 1 4
6 Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng
Kỹ thuật Y hạng III Khoa Phục hồi chức năng V.08.07.18 12 11 1 12
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Khoa Chẩn đoán hình ảnh 8 7 1
Kỹ thuật viên xét nghiệm Khoa Xét nghiệm Huyết học 9 3 6
Khoa Vi sinh 13 10 3
Khoa Sinh hóa 7 6 1
7 Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng IV Khoa Phục hồi chức năng V.08.07.19 10 2 8 39
Kỹ thuật viên Răng hàm mặt Khoa Răng Hàm Mặt 2 1 1
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Khoa Chẩn đoán hình ảnh 15 9 6
Kỹ thuật viên xét nghiệm Khoa Xét nghiệm Huyết học 11 8 3
Khoa Vi sinh 18 5 13
Khoa Sinh hóa 10 2 8
8 Kỹ sư Y học hạt nhân Kỹ sư hạng III
(các chuyên ngành
thuộc lãnh vực Y tế)
Khoa Huyết học lâm sàng V.05.02.07 4 2 2 3
Kỹ sư dinh dưỡng Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế 2 1 1
9 Bảo trì, vận hành, sửa chữa điện, nước, điện lạnh Kỹ sư hạng III Phòng Hành chính Quản trị V.05.02.07 10 3 7 14
Bộ phận quản lý thiết bị y tế Phòng Vật tư – Thiết bị y tế 7 2 5
Phụ trách phần mềm Phòng Công nghệ thông tin 11 9 2
10 Bảo trì, vận hành, sửa chữa điện, nước, điện lạnh Kỹ thuật viên
hạng IV
Phòng Hành chính Quản trị V.05.02.08 12 9 3 11
Bộ phận bảo trì sửa chữa Phòng Vật tư – Thiết bị y tế 9 6 3
Phụ trách sửa chữa, bảo trì Phòng Công nghệ thông tin 4 1 3
Hành chính tổng hợp Phòng Kế hoạch tổng hợp 5 3 2
11 Vệ sinh môi trường Y tế công cộng
hạng III
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 1 0 1 11
Công tác tryền thông, giáo dục sức khỏe (T3G) Phòng Chỉ đạo tuyến 5 1 4
Xây dựng và đánh giá chất lượng Phòng Quản lý chất lượng 5 0 5
Công tác thường trực, hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác chuyên môn Phòng Kế hoạch tổng hợp 8 7 1
12 Báo cáo tổng hợp viện phí, dịch vụ Kế toán viên Phòng Tài chính Kế toán 06.031 18 13 5 5
13 Kế toán viện phí Kế toán viên
trung cấp
Phòng Tài chính Kế toán 06.032 20 15 5 5
14 Chuyên viên tâm lý Chuyên viên Khoa Sức khỏe trẻ em 01.003 6 3 3 20
Chuyên viên ngôn ngữ (âm ngữ) trị liệu Khoa Phục hồi chức năng 3 1 2
Công tác hỗ trợ tư vấn bệnh nhân Phòng Công tác xã hội 6 1 5
Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo Phòng Chỉ đạo tuyến 2 0 2
Giải quyết khuyến nại tố cáo – hài lòng người bệnh Phòng Quản lý chất lượng 4 3 1
Tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân lực Phòng Tổ chức Cán bộ 11 6 5
Cung ứng vật tư thông dụng Phòng Hành chính Quản trị 10 9 1
Nhân viên quản lý hồ sơ đấu thầu Phòng Vật tư – Thiết bị y tế 1 0 1
15 Quản trị công sở Cán sự Phòng Hành chính Quản trị 01.004 1 0 1 1
TỔNG CỘNG 1411 733 678 678

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

 1. Hình thức:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2:

a./ Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b./ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

 1. Nội dung:

a./ Kiến thức chung (40 điểm):

b./ Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ (60 điểm): Được phỏng vấn với nội dung theo từng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, cụ thể:

c./ Thời gian phỏng vấn: tối đa 30 phút.

d./ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

 1. Về điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:

a) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định).

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

đ) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố xác định tại biểu chỉ tiêu tuyển dụng (đính kèm), không phân biệt loại hình đào tạo.

 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 như sau:

“2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.

Tiêu chuẩn từng vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp

a) Văn bằng chuyên môn: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm)

b) Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo vị trí cần tuyển: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm)

Lưu ý:

– Đối với các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 thì được công nhận tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

– Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C) được cấp trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15/5/2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ do Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố (theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lý chất lượng)

– Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

 1. Hồ sơ tham gia dự tuyển

a) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (mang bản chính các văn bằng để đối chiếu).

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

b) Hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

Khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đề nghị Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

d) Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

e) Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

f) Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển của những ứng viên đủ điều kiện theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ

 1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 16/12/2022.

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 1. Địa điểm tiếp nhận phiếu:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

 1. Lệ phí xét tuyển:000 đồng/người.
 2. Thông tin liên hệ:

– Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố – 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 22536688

 VII. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

 Dự kiến từ ngày 01/02/2023 đến ngày 07/02/2023 niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (Vòng 2) tại Bảng tin của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố: http://bvndtp.ogr.vn hoặc qua địa chỉ mail: tccb.bvndtp@gmail.com.

VIII. THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN

Dự kiến từ ngày 08/02/2023 đến ngày 22/02/2023: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau).

Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố./.

Xem chi tiết tại đây

Download Phiếu đăng ký

Download Hướng dẫn viết phiếu đăng ký

Download Bảng tiêu chí xét tuyển