Thông báo mời cung cấp báo giá

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/Công ty

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch mua sắm hoá chất, vật tư dùng cho máy tách chiết tự động phục vụ phòng chống và điều trị dịch Covid 19 (Chi tiết hạng mục trong phụ lục I đính kèm).

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu phụ lục II đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 14/08/2021

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC I

STT Tên hàng hóa  
Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản
1 Bộ hóa chất xét nghiệm IVD dùng cho tách hiết Axid nucleic MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit hoặc tương đương –       Bộ kit được sử dụng để thu hồi RNA và DNA virus từ môi trường vận chuyển virus (VTM), đặc biệt là mẫu gạc mũi họng của người
–       Sử dụng với (Ứng dụng): Real-Time PCR
–       Mục tiêu tách chiết: DNA/RNA của virut
–       Thời gian tách chiết trên máy: ~ 22 phút
–       Thành phần gồm 5 loại hóa chất:
1. Dung dịch bám,
2. Dung dịch rửa,
3. Hạt từ Nucleic acid loại II,
4. Enzyme Proteinase K,
5. Đệm thu hồi sản phẩm elution
–       Tập lệnh tự động tương thích với hệ thống xử lý hạt từ trên máy tách chiết tự động KingFisher Flex.
–       Có chứng nhận CE-IVD, sử dụng trong chẩn đoán In-Vitro, có chứng nhận lưu hành tự do