Thông báo mời cung cấp báo giá

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Nhi đồng thành Phố đang có kế hoạch thực hiện các gói thầu:

  1. Mua sắm Giấy vệ sinh năm 2022. Yêu cầu nội dung công việc tại Phụ lục 01A.
  2. Mua sắm hóa chất sử dụng trong vận hành hệ thống Chiller. Yêu cầu nội dung công việc tại Phụ lục 01B

Kính đề nghị các Công ty/ đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 02, để Bệnh viện có cơ sở xây dự toán của gói thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá:

  1. Tên đơn vị : Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố
  2. Địa chỉ : Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
  3. Liên hệ : Phòng Hành chính Quản trị.

– Điện thoại   : (028) 22536688 – Nội bộ 123.
– Email           : bv.nhidong@tphcm.gov.vn

  1. Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo.

PHỤ LỤC 01A: YÊU CẦU NỘI DUNG CÔNG VIỆC
(Kèm theo thông báo mời báo giá ngày 29/3/2022)

Stt Tên sản phẩm Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Khăn giấy lau tay Roto Eco 20-2 lớp
Quy cách, đặc tính kỹ thuật:
– Đóng gói: 102 tờ/gói
– Kích thước tờ: 196*200mm, giấy 2 lớp.
– Định lượng: 18g/m2/1 lớp.
– Nguyên liệu: 100% bột giấy nguyên chất.
– Yêu cầu ngoại quan:
+ Giấy trắng rập nổi, độ trắng ≥80 %, bề mặt giấy sạch, đồng đều, mềm mại và không có khuyết tật như: Lỗ thủng, giấy không vón cục.
+ Giấy không mùi, không bụi.
+ Bao bì đóng gói sạch sẽ và có đủ thông tin: Tên nhà sản xuất, tên sản phẩm, mã sản phẩm (nếu có), đủ thông tin về số lượng, số lớp/số tờ, trên mỗi sản phẩm.
Bịch 44.232
2 Giấy vệ sinh Cuộn lớn An Khang 900
Quy cách, đặc tính kỹ thuật
– Đóng gói: 10 cuộn/ lốc.
– Chiều dài cuộn: 310m ± 10m, giấy 2 lớp.
– Đường kính cuộn: ≥ 23cm ±2
– Trọng lượng cuộn: 900gr±2
– Chiều cao cuộn: 95mm
– Định lượng: 17g/m2/1 lớp.
– Nguyên liệu: 100% bột giấy nguyên chất.
– Yêu cầu ngoại quan:
+ Giấy trắng, độ trắng ≥ 80%, từng cuộn giấy phải bọc màng co kín từng cuộn, bề mặt giấy sạch, đồng đều, mềm mại và không có khuyết tật như: Lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt.
+ Giấy không mùi, không bụi.
+ Bao bì đóng gói sạch sẽ và có đủ thông tin: Tên nhà sản xuất, tên sản phẩm, mã sản phẩm (nếu có), đủ thông tin về số lượng, số lớp/số tờ, trên mỗi sản phẩm.
Cuộn 2.388
3 Khăn giấy Napkin Roto 100 đỏ
Quy cách, đặc tính kỹ thuật
– Đóng gói: 100 tờ/ gói
– Kích thước tờ: 330*330mm, giấy 1 lớp.
– Định lượng: 18g/m2/1 lớp.
– Nguyên liệu: 100% bột giấy nguyên chất.
– Yêu cầu ngoại quan:
+ Giấy trắng rập nổi, độ trắng ≥ 80%, bề mặt giấy sạch, đồng đều, mềm mại và không có khuyết tật như: Lỗ thủng, giấy không vón cục.
+ Giấy không mùi, không bụi.
+ Bao bì đóng gói sạch sẽ và có đủ thông tin: Tên nhà sản xuất, tên sản phẩm, mã sản phẩm (nếu có), đủ thông tin về số lượng, số lớp/số tờ, trên mỗi sản phẩm.
Bịch 1.944
Tổng cộng   

Download: Mẫu báo giá dịch vụ