Thông báo mời cung cấp báo giá

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Nhi đồng thành Phố đang có kế hoạch thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát đánh giá hiện trạng phục vụ công tác Cải tạo sơn nước mặt ngoài tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Yêu cầu nội dung công việc tại Phụ lục 01.

Kính đề nghị các Công ty/ đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 02, để Bệnh viện có cơ sở xây dự toán của gói thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá:

  1. Tên đơn vị : Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố
  2. Địa chỉ : Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
  3. Liên hệ : Phòng Hành chính Quản trị.

– Điện thoại   : (028) 22536688 – Nội bộ 123.
– Email           : bv.nhidong@tphcm.gov.vn

  1. Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo.

PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU NỘI DUNG CÔNG VIỆC
(Kèm theo thông báo mời báo giá ngày 25/3/2022)
 

Stt Nội dung công việc Đvt Số lượng Địa điểm
1. Khảo sát hiện trường, mô tả hiện trạng, lập báo cáo khảo sát. Gói 01 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ – Số 15 Võ trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Download: Mẫu báo giá dịch vụ