Tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II

“Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một ngành, lĩnh vực.

Năm 2021, thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai nộp và xét duyệt hồ sơ.

Đến nay, theo Thông báo số 4102/TB-HĐT ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II năm 2021, kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 12/9/2022 đến ngày 15/9/2022 với:

  • Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung (từ ngày 12-14/9/2022);
  • Vòng 2: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (ngày 15/9/2022).

Trong kỳ thi này, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã cử 09 bác sĩ (hạng III) thi thăng hạng lên bác sĩ chính (hạng II) và 01 điều dưỡng hạng III thi thăng hạng lên điều dưỡng hạng hạng II.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố