Ra quân huấn luyện lực lượng Dân quân Tự vệ năm 2023

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Trung đội Tự vệ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tham gia chương trình huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2023 tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Quốc phòng về Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho quân dân tự vệ; Thực hiện kế hoạch Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2023; Triển khai Kế hoạch số 05/KH-BCH ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ huy quân sự Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và Công văn số 542/BCH ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ huy quận sự huyện Bình Chánh về việc phối hợp đảm bảo công tác huấn luyện lực lượng tự vệ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố năm 2023.

Lễ ra quân huấn luyện định kỳ năm 2023 có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Kiên và Ban Chỉ huy quân sự Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Đây là năm đầu tiên đơn vị tổ chức huấn luyện (sau khi được thành lập và lễ ra mắt trong năm 2022) được sự hỗ trợ từ Ban Chỉ huy quận sự huyện Bình Chánh, Trung đội Tự vệ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tham gia chương trình huấn luyện thường quy năm 2023 với các mục tiêu sau:

Một là: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kế hoạch huấn luyện năm 2023 của đơn vị. Nắm chắc vị trí, ý nghĩa của công tác huấn luyện chiến đấu, bồi dưỡng nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng cho lực lượng tự vệ trong cơ quan, đơn vị; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Hai là: Xây dựng đầy đủ kế hoạch, lịch huấn luyện, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng, vật chất, thao trường và tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ theo đúng phương châm “Cơ bản – thiết thực – chất lượng”, sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với huấn luyện quân sự; bảo đảm quân số tham gia huấn luyện cao nhất, đúng nội dung và thời gian quy định.

Ba là: Quá trình huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hiệu quả, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và khi tham gia giao thông. Thông qua huấn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, cũng như trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống.

Bốn là: Kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị và xây dựng đơn vị. Tổ chức tốt lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh trên địa bàn.

Năm là: Năm đầu tiên tổ chức huấn luyện đề nghị phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự huyện hỗ trợ công tác huấn luyện về giáo án bài giảng, vật chất huấn luyện. Qua đợt huấn luyện năm nay cán bộ trung đội, tiểu đội học tập kinh nghiệm để các năm tiếp theo có thể tự chủ động huấn luyện tốt theo phân công.

Sáu là: Trong huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, đạt yêu cầu có trên 80% đạt khá giỏi và chọn được những cá nhân tiêu biểu để tham gia kiểm tra bắn đạn và hội thi, hội thao cấp huyện năm sau. Sau huấn luyện đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong huấn luyện nhằm tạo sự thi đua học tập của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện.

Sau khi làm lễ khai mạc huấn luyện định kỳ năm 2023. Trung đội tự vệ di chuyển xuống sân banh trong khuôn viên Bệnh viện để thực hiện huấn luyện thực địa với sự hướng dẫn từ các chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Nội dung tháo lắp súng và tư thế ngắm bắn
Nội dung tháo lắp súng và tư thế ngắm bắn

Trung đội Tự vệ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tham gia chương trình huấn luyện gồm 23 đồng chí được chia thành 03 tiểu đội trong biên chế dân quân tự vệ của đơn vị. Quá trình huấn luyện đảm bảo đầy đủ trang phục, dụng cụ và quân số huấn luyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Chương trình huấn luyện diễn ra trong ngày và thành công tốt đẹp./.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố