Phòng Quản lý chất lượng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được thành lập theo Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hình thành và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, Bệnh viện đã chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới…để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Nhằm duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng, Phòng Quản lý Chất lượng luôn giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động giám sát, kiểm tra định kỳ để bảo đảm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình chuyên môn trong khám chữa bệnh. Ngày 12/07/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện. Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, Phòng Quản lý Chất lượng luôn là đầu mối triển khai, tham mưu Ban Giám đốc và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện với chức năng và nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện.
  • Phối hợp với các Khoa/ Phòng/ Đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.
  • Phối hợp với các Khoa/ Phòng/ Đơn vị kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình chuyên môn
  • Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
  • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố tại các đơn vị trong bệnh viện.
  • Khảo sát đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.
  • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ đường dây nóng…) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục.
  • Triển khai, phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện

Nhân sự Phòng Quản lý Chất lượng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng nhân viên y tế Bệnh viện chăm sóc sức khỏe trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao, nổ lực trong công tác nhằm đưa Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trở thành Bệnh viện chuyên khoa nhi hiện đại ngang tầm các nước và khu vực.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ