Những cập nhật mới về chính sách Bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

Với sự kiện tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.800.000 đồng/tháng vào ngày 01/7/2023 thì chính sách Bảo hiểm y tế cũng có thay đổi đáng kể từ thời điểm này. Thông tin chi tiết về những thay đổi đó sẽ được giới thiệu sau đây:

Đầu tiên, phải kể đến việc tăng mức đóng Bảo hiểm y tế với nhiều nhóm đối tượng. Trong đó, đối tượng người lao động, công chức, viên chức sẽ bị tăng mức đóng Bảo hiểm y tế tối đa.

Hiện nay hàng tháng những người này sẽ phải trích một phần tiền lương để đóng Bảo hiểm y tế với mức đóng bằng 1/5% tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó mức tiền lương tháng đóng tối đa để tính số tiền đóng Bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở. Chính vì vậy, khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng vào ngày 01/7/2023 thì mức đóng Bảo hiểm y tế tối đa của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng, cùng với đó mức đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng tăng. Mức đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính theo lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, mức đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/7/2023 cũng sẽ tăng.

Cụ thể, mức đóng của người thứ nhất sẽ tăng từ 804.600 đồng/năm lên thành 972.000 đồng/năm. Người thứ hai, mức đóng tăng từ 563.220 đồng/năm lên thành 680.400 đồng/năm. Mức đóng của người thứ ba tăng từ 482.760 đồng/năm lên thành 583.200 đồng/năm. Mức đóng của người thứ tư tăng từ 402.300 đồng/năm lên thành 486.000 đồng/năm. Mức đóng của người thứ năm trở đi tăng từ 321.840 đồng/năm lên thành 388.800 đồng/năm

Mức đóng Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên cũng tăng từ 563.220 đồng/năm lên thành 680.400 đồng/năm. Mức đóng BHYT của hộ nghèo, cận nghèo tăng từ 241.380 đồng/năm lên thành 291.600 đồng/năm.

Thứ hai, thay đổi điều kiện để nghệ nhân được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí.

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn bện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, những người được nhà nước phong tặng danh hiệu: Nghệ nhân nhân dân; Nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng. Nói cách khác Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú sẽ được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí nếu thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân trên một người thấp hơn mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 khi lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng thì Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú chỉ cần thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1.800.000 đồng là đã có thể được xét cấp thẻ BHYT miễn phí.

Thứ ba, việc tăng lương cơ sở cũng làm thay đổi điều kiện để được thanh toán 100% Bảo hiểm y tế.

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn bện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, người có thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng nếu khám chữa bệnh mà chi phí trong một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc trường hợp người bệnh có thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Khi lương cơ sở tăng, mức chi phí và mức chi phí đồng chi trả trong 02 trường hợp trên cũng sẽ tăng thêm. Từ ngày 01/7/2023 người bệnh sẽ được thanh toán 100% Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến nếu chi phí cho 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng, trước đó là 223.500 đồng hoặc đã tham gia Bảo hiểm y tế 05 năm liên tục mà có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng trước đó là 8.940.000 đồng.

Thêm vào đó, mức thanh toán Bảo hiểm y tế trực tiếp từ ngày 01/7/2023 cũng được tăng thêm đáng kể theo quy định tại điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn bện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Hiện nay, mức thanh toán Bảo hiểm y tế trực tiếp đang được xác định dựa trên lương cơ sở. Do đó, từ ngày 01/7/2023 khi lương cơ sở tăng thì số tiền cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh cũng sẽ tăng theo. Cụ thể, khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện không có hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, nếu điều trị ngoại trú người bệnh sẽ được thanh toán tối đa 0.15 lần mức lương cơ sở tương đương 270.000 đồng từ ngày 01/7/2023 trước đó chỉ là 223.500 đồng. Trường hợp điều trị nội trú, người bệnh được thanh toán tối đa 0.5 lần mức lương cơ sở tương đương 900.000 đồng từ ngày 01/7/2023 trước đó chỉ là 745.000 đồng. Trường hợp khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, người bệnh được thanh toán tối đa 01 lần mức lương cơ sở tương đương với số tiền là 1.800.000 đồng kể từ ngày 01/7/2023 trước đó được thanh toán tối đa là 1.490.000 đồng. Trường hợp người bệnh khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện trung ương mà không có hợp đồng KCB BHYT thì được thanh toán tối đa 2.5 lần mức lương cơ sở tính theo mức lương cơ sở mới sẽ được 4.500.000 đồng còn trước đó chỉ được hưởng 3.725.000 đồng. Trường hợp người bệnh đi khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nhưng không xuất trình được thẻ Bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân thân thì cũng được thanh toán tối đa 0.15 lần mức lương cơ sở khi khám ngoại trú tương đương  270.000 đồng từ ngày 01/7/2023 trước đó chỉ là 223.500 đồng. Trường hợp điều trị nội trú, người bệnh được thanh toán tối đa 0.5 lần mức lương cơ sở tương đương 900.000 đồng từ ngày 01/7/2023 trước đó chỉ là 745.000 đồng.

Trên đây là những thay đổi quan trọng liên quan đến chế độ BHYT ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố