Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có gì mới?

Nghị định 112/2020/NĐ-CP được ban hành để thay thế cho Nghị 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức và Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2020.

Viên chức sẽ bị buộc thôi việc khi dùng văn bằng không hợp lệ vào cơ quan nhà nước làm việc

Với hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức, Nghị định 112 cũng không còn quy định hành vi: Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng; Tự ý nghỉ việc với tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch.

Các trường hợp buộc thôi việc được quy định cụ thể như sau:

– Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý mà tái phạm;

– Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16;

– Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17;

– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị (Nghị định 27 quy định: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập);

– Nghiện ma túy: đối với các trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền (Nghị định 27 chỉ quy định: Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền).

Phòng Tổ chức Cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố