Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 521/2005/QÐ-TTg, lấy ngày 19-8 hằng năm, ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân cũng là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa về giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an cách mạng, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Ðồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ động viên phong trào.

Luật Công an nhân dân (2018) cũng đã xác định ngày 19-8 hằng năm là ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ quan, đơn vị góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố triển khai các văn bản sau để toàn thể nhân viên bệnh viện được biết:

  1. Hướng dẫn số 999/HD-CATP-PV05 ngày 25 tháng 06 năm 2020 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
  2. Công văn số 2092/CATP-PC06 ngày 01 tháng 07 năm 2020 về việc phối hợp thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại công văn số 1625-CV/TU ngày 31 tháng 03 năm 2020.
  3. Kế hoạch số 2267/KH-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về sơ kết thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Trong thời gian qua, Bệnh viện đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động hướng đến “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Ngày 30/03/2017, Bệnh viện đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an huyện Bình Chánh và Bệnh viện về đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố xác định công tác PCCC là nội dung rất quan trọng trong việc góp phần quản lý bảo vệ tốt tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân viên. Vì vậy thực hiện Kế hoạch số 1112/KH-BVNĐTP ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố về việc tập huấn kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bệnh viện đã phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về lý thuyết an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra trong 02 ngày cho hơn 1100 cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện phổ biến về kiến thức chung về công tác phòng ngừa phòng cháy và chữa cháy, cách thoát nạn khi có sự số về cháy nổ xảy ra cũng như cách sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có tại Bệnh viện.

Về lực lượng nòng cốt bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại Bệnh viện có: Lực lượng bảo vệ nội bộ với 04 nhân viên và gần 50 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty bảo vệ thuê ngoài trực theo ca, làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong bệnh viện.

Lực lượng bảo vệ luôn:

  • Chủ động tiếp cận đối tượng gây rối;
  • Có thái độ mềm dẻo, ngăn chặn hành vi;
  • Thường xuyên tuần tra trong giờ làm việc;
  • Giám sát qua hệ thống camera trung tâm;
  • Tổ chức kiểm soát người ra, vào bệnh viện;
  • Phối hợp Công an xã Tân Kiên khi sự cố mất an ninh xảy ra.

Bệnh viện luôn cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị lôi kéo, lợi dụng; cảnh giác với những đối tượng giả danh để lừa đảo; nhắc nhở mọi người chấp hành tốt luật pháp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước đồng thời Bệnh viện nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân viên, phát huy tác dụng của hệ thống camera an ninh trong quản lý, điều hành và chúc cán bộ nhân viên bệnh viện mạnh khỏe, thực hiện tốt Kế hoạch đã đề ra.

Hệ thống camera giám sát tại Bệnh viện được trang bị hiện đại,  khoảng 270 cái được bố trí ở mọi vị trí từ sảnh chờ, khu khám bệnh, khu làm việc, trong thang máy, những vị trí khuất cần quan sát….đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ tài sản cho mọi người dân đến khuôn viên Bệnh viện, giúp Bệnh viện phát hiện ra những trường hợp khẩn cấp, ứng phó kịp thời.

Thời gian tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm tập trung từ ngày 01/8 đến 19/8, gồm các nội dung cơ bản như khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ A NTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm của năm tổ chức ngày hội); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gia n tiếp theo. Bên cạn h đó, biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố