Tháng hành động vì môi trường

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm tổ chức Ngày Môi trường Thế giới, sau khi được thành lập bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 1972. Trong 5 thập kỷ qua, ngày này đã phát triển thành một trong những nền tảng toàn cầu lớn nhất để tiếp cận môi trường. Hàng chục triệu người tham gia các hoạt động, sự kiện và hành động trực tiếp trên khắp thế giới.

Tuyên truyền quan hình thức treo băng rôn phát động phong trào chống ô nhiễm nhựa tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Không thể bỏ qua ô nhiễm nhựa và những tác động bất lợi của nó đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường. Hành động khẩn cấp là cần thiết. Đồng thời, chúng ta cần các giải pháp thực sự, hiệu quả và mạnh mẽ.

Chúng ta phải nắm bắt mọi cơ hội và tham gia với mọi bên liên quan để giải quyết vấn đề nhựa một cách tổng thể. Kỷ niệm 50 năm Ngày Môi trường Thế giới là thời điểm để tất cả các Bệnh viện, doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và cá nhân tham gia vào nỗ lực này.

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố