Khối thi đua 1 tổ chức giải cầu lông nhằm kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

Nhằm tổ chức hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ban lãnh đạo của các Bệnh viện thuộc Khối Thi đua 1 dự kiến tổ chức giải cầu lông dành cho tất cả viên chức, người lao động theo Kế hoạch số 138/KH-KTĐ1 ngày 10/8/2022.

Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 31/8/2022 tại sân cầu lông Tao Đàn (Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) với 03 nội dung Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam – Nữ. Để hưởng ứng giải thưởng này, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cùng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện phát động, phổ biến đến toàn thể nhân viên, đến ngày 15/8/2022, Bệnh viện đã đăng ký tham gia cả 03 nội dung được phát động với 02 Đôi Nam, 01 Đôi Nữ, 02 Đôi Nam – Nữ.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố