Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

“Xây Dựng Niềm Tin, Hồng – Chuyên Tổ Chức”

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

  1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
  2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, thống kê báo cáo theo quy định.
  3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.
  4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
  5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
  6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
  7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
  8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

II. NHÂN SỰ:

  1. Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: BS.CKII Lê Cẩm Thạch
Xem chi tiết

  1. Nhân sự chung: Phòng Tổ chức cán bộ có 10 nhân sự, gồm 01 lãnh đạo và 09 Chuyên viên. Các chuyên viên đều có trình độ cử nhân, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác được giao.

III. LIÊN HỆ:
– Địa chỉ: Tầng 1, Khu 04 tầng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
– Điện thoại liên hệ: 028.62858622 hoặc 028.22536688 (Nội bộ: 8622)

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

Lễ ký cam kết đổi mới phong cách năm 2017
Lễ ký cam kết đổi mới phong cách năm 2018
Công bố Quyết định bổ nhiệm trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Xét tuyển viên chức năm 2017
Xét tuyển viên chức năm 2017
Xét tuyển viên chức năm 2017
Xét tuyển viên chức năm 2017
Xét tuyển viên chức năm 2017
Tham gia gian hàng ẩm thực mừng xuân 2018
Tham gia văn nghệ Mừng xuân 2018
Tham gia văn nghệ Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam