Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo về việc thực hiện chế độ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 09 năm 2023

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2023 (theo điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019);

Căn cứ Công văn số 8056/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2023 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông báo số 252/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2023;

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3, điều 111, Bộ Luật Lao động.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo về lịch nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2023, cụ thể như sau:

+ Nhân viên làm việc chế độ 5 ngày làm việc/tuần: được nghỉ 04 ngày kể từ ngày 01/09/2023 đến hết ngày 04/09/2023. Đi làm bình thường từ ngày 05/09/2023 (Thứ Ba).

+ Nhân viên làm việc chế độ 6 ngày làm việc/tuần: được nghỉ 03 ngày kể từ ngày 01/09/2023 đến hết ngày 03/09/2023 với điều kiện ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày 01/09/2023 và 02/09/2023. Đi làm bình thường từ ngày 04/09/2023 (Thứ Hai).

+ Nhân viên làm việc chế độ 6 ngày làm việc/tuần: được nghỉ 02 ngày kể từ ngày 01/09/2023 đến hết ngày 02/09/2023 với điều kiện ngày nghỉ hàng tuần không trùng với ngày 01/09/2023 và 02/09/2023. Đi làm bình thường từ ngày 03/09/2023 (Chủ nhật).

Chế độ nghỉ bù trực và phụ cấp trực thực hiện theo Thông báo số 1407/TB-BVNĐTP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố