Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đạt giải thưởng sáng tạo “xây dựng khung năng lực – giải pháp chi trả lương 3p tại đơn vị sự nghiệp công lập”

Ngày 8/9/2023, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vinh dự được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng sáng tạo cho giải pháp “Xây dựng khung năng lực – Giải pháp chi trả lương  3P tại đơn vị sự nghiệp công lập” nhờ những nỗ lực trong việc áp dụng phương pháp quản trị hiện đại đối với nguồn nhân lực và công tác vận hành tại một đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với một đơn vị sự nghiệp công lập, việc chi trả lương theo vị trí công việc và theo năng lực còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thước đo cụ thể. Trong tuyển dụng, cùng một vị trí, người mới tốt nghiệp hay người có kinh nghiệm công tác đều được hưởng cùng một bậc lương dựa trên bằng cấp chuyên môn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng thực tế thường dựa vào thâm niên và không có căn cứ cụ thể để chọn nhân sự cử đi đào tạo. Việc đánh giá nhân sự chủ yếu dựa vào thâm niên và kết quả thực hiện công việc, chưa đánh giá toàn diện năng lực, quá trình mà chỉ cắt ngang tại một thời điểm cuối quý và/hoặc cuối năm, còn mang tính chủ quan, cả nể. Xuất phát từ thực tế là một bệnh viện chuyên khoa Nhi mới thành lập có đội ngũ nhân sự trẻ và năng động, xác định công tác đào tạo, giữ chân nhân tài là yếu tố quyết định sự phát triển và có thể khắc phục các vấn đề nêu trên trong quản lý nhân sự, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cùng Ban đào tạo đã xây dựng bộ khung năng lực dành cho nhân viên do Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì điều phối quá trình triển khai và đánh giá. Quá trình xây dựng bộ khung năng lực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố được chuẩn bị trong nhiều tháng và sau đó tiến hành các kỳ thi và các kỳ đánh giá quá trình làm việc 360 độ cho toản thể nhân viên từ bác sĩ đến điều dưỡng, nhân viên khối hành chính định kỳ hai năm một lần để chọn ra các nhân viên cột 1. Thang đánh giá được xây dựng không chỉ được tham khảo từ Quyết định số 1854/QĐ-BYT ngày 18 tháng 5 năm 2015 về “chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”, Quyết định số 1352/QĐ-BYT vể “chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam” mà còn từ các tài liệu cập nhật trên thế giới về chuẩn năng lực của nhân viên và bổ sung từ đóng góp thống nhất từ các lãnh đạo khoa, phòng và Ban đào tạo của Bệnh viện. “Xây dựng Khung năng lực – Giải pháp chi trả lương 3P ở một đơn vị sự nghiệp công lập” là một giải pháp mới, hiệu quả mà đơn vị đã thực hiện và áp dụng khá thành công, có tính công khai, minh bạch, nhìn nhận năng lực, phân bậc của toàn thể nhân viên tại bệnh viện từ đó làm cơ sở để chi trả thu nhập.

Việc xây dựng được một quy chuẩn, thước đo để giúp bệnh viện đo lường năng lực đã giải quyết được những vấn đề trước mắt và lâu dài mang lại nhiều lợi ích trong việc tạo thêm thu nhập theo năng lực của từng nhân viên, tạo sức phấn đấu và giữ chân nhân viên. Thông qua một kỳ thi nhằm đánh giá năng lực của nhân viên là một giải pháp hiệu quả, tiết kiệm, minh bạch vừa mang tính thi đua, cạnh tranh để nhân viên thể hiện hết năng lực của bản thân, phấn đấu để đảm nhận các vị trí quan trọng, chủ chốt trong khoa/phòng. Thừa nhận thành tích, thực hiện chi trả lương theo năng lực của người giữ vị trí công việc (Pay for Person) góp phần thực hiện thành công giải pháp chi trả lương 3P trong bối cảnh việc thực hiện các giải pháp để trả lương 3P hiện tại cò­­­n hạn chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Giải pháp này cũng đã giúp Bệnh viện dự trù nguồn nhân sự quy hoạch, kế thừa kịp thời nguồn nhân sự chủ chốt khi nghỉ hưu, điều chuyển công tác, thực hiện điều động theo yêu cầu của cấp trên. Giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược, điều hành được các hoạt động tại khoa/phòng khi có ủy quyền từ lãnh đạo trong các trường hợp cần thiết. Có thể nói, khung năng lực đã giúp tăng thu nhập cho nhân viên có trình độ năng lực, kinh nghiệm công tác và các kỹ năng cần thiết sẽ giúp cho bệnh viện thu hút nhân tài; tạo cơ chế ưu đãi cho nhân viên vượt bậc, nổi trội với hệ số năng lực cao tương đương các chức danh lãnh đạo quản lý và tạo động lực lan tỏa cho nhân viên phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân viên với nhau, giữa các đơn vị với nhau. Từ đó, bệnh nhân, động lực cuối cùng của giải pháp, sẽ được thụ hưởng sự chăm sóc chu đáo từ nhân sự có năng lực cao, qua đó điểm hài lòng của bệnh nhân tăng cao.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố mong muốn khung năng lực có thể được áp dụng tại nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trong khi chờ quy định mới cho cơ chế trả lương theo vị trí việc làm, giúp công nhận năng lực và giữ chân nhân viên, nhất là trong điều kiện nhân sự thiếu thốn của ngành y tế sau đại dịch Covid-19.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố