Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đạt giải thưởng sáng tạo “Ứng dụng chỉ số KPI – BSC trong đo lường hiệu quả hoạt động bệnh viện”

Ngày 8/9/2023, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vinh dự được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng sáng tạo cho giải pháp “Ứng dụng chỉ số KPI – BSC trong đo lường hiệu quả hoạt động của bệnh viện” nhờ những nỗ lực trong việc áp dụng phương pháp quản trị hiện đại trong công tác hoạch định kế hoạch, chỉ tiêu và vận hành bộ máy tại một đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế công lập là một trong những thách thức đối với các nhà quản lý. Theo đó, để thực hiện được chủ trương của Chính phủ trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước cải cách phương thức tài chính công theo hướng phát huy tính tự chủ và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phát huy mọi khả năng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc cung cấp dịch vụ công với chất lượng cao đòi hỏi nhà quản lý y tế phải thiết lập được hệ thống đo lường công tác vận hành một cách hiệu quả và thực chất. Đồng thời, cơ sở y tế cần có các giải pháp để thu hút, đồng thời giữ chân nhân viên đảm bảo công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhằm giữ vững chất lượng phục vụ, đặc biệt sau tình hình thiếu hụt lực lượng nhân viên y tế sau đại dịch Covid 19.

Xuất phát từ thực tế trên, nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề cấp thiết đó, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quản lý bệnh viện trong tình hình mới, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã nghiên cứu ứng dụng công cụ KPI – BSC trong việc biến tầm nhìn, chiến lược thành các mục tiêu cụ thể qua các bảng điểm cân bằng BSC với 4 mục: Tài chính, Khách hàng, Vận hành và Phát triển để đánh giá hiệu quả vận hành của bệnh viện; đảm bảo việc thực hiện các chính sách và cải cách hành chính trong quản lý mức độ viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, bổ nhiệm. KPI – BSC là công cụ ứng dụng mang tính hệ thống được các công ty, đơn vị chuyên về sản xuất, kinh doanh áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, đến hiện nay đối với lĩnh vực chăm sóc y tế, chưa có đơn vị công lập sự nghiệp nào nghiên cứu giải pháp và ứng dụng có hiệu quả thực tiễn.

Với việc triển khai KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố là bệnh viện công lập đầu tiên trong cả nước đã chuyển tải và cụ thể hoá mục tiêu, kế hoạch hàng năm của bệnh viện thành kế hoạch phấn đấu hàng quý của mỗi khoa, phòng và của từng nhân viên bệnh viện. Có thể nói, KPI đã trở thành một động lực làm việc cho từng cán bộ, viên chức của bệnh viện, từ vị trí lãnh đạo cho đến nhân viên của từng khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Sau gần 5 năm nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, Bệnh viện đã từng bước triển khai hệ thống KPI thành các cấp độ: cấp khoa/phòng, cấp quản lý và cá nhân, thu được những kết quả thiết thực, trong đó làm thay đổi nhận thức của từng bộ phận nhân viên y tế về hiệu quả công việc, gắn liền với mức thu nhập tăng thêm vào hàng quý, năm là kết quả đáng được ghi nhận. Nhân viên y tế chia sẻ họ hài lòng hơn vì kết quả làm việc được ghi nhận, theo dõi, đánh giá khen thưởng. Theo đó, Bệnh viện có thêm nhiều sáng kiến cải tiến để nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm chi phí và tăng chất lượng bệnh viện, giúp tăng hài lòng khách hàng. Toàn thể nhân viên đã được đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, chi thu nhập tăng thêm dựa trên kết quả KPI ngoài lương theo quy định. Kể từ khi triển khai đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tổ chức thành công hai Hội nghị KPI với sự tham gia của nhiều bệnh viện. Bên cạnh đó, các bệnh viện từ mọi miền đất nước đã đến tham quan và học hỏi về kinh nghiệm triển khai KPI tại như Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Hùng Vương…

Thông qua chỉ số KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kỳ vọng các bệnh viện công lập có thể áp dụng để đo lường hiệu quả vận hành bệnh viện, khuyến khích phong trào thi đua, giúp cho công tác thi đua, khen thưởng giữa các khoa/phòng và nhân viên đi vào thực chất; khích lệ tinh thần làm việc hướng tới mục tiêu chung của bệnh viện, đồng thời phát triển năng lực của từng nhân viên, nâng cao chất lượng công việc và tăng năng suất lao động.

Hình 1: Hội nghị quản lý chất lượng bệnh viện theo chủ đề “Quản trị bệnh viện hiệu quả”
Hình 1: Hội nghị quản lý chất lượng bệnh viện theo chủ đề “Quản trị bệnh viện hiệu quả”
Hình 2: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai KPI với các đơn vị bạn
Hình 2: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai KPI với các đơn vị bạn

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố