Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố bổ nhiệm Phó giám đốc

Nhân sự lãnh đạo quản lý giữ vai trò then chốt trong việc điều hành cho mọi hoạt động tại một đơn vị, giúp cho bộ máy làm việc hiệu quả, giữ vai trò nòng cốt là trung tâm đoàn kết và đề ra những chiến lược phát triển toàn diện. Thực hiện Đề án Vị trí việc làm về nhân sự quản lý, lãnh đạo, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố từ khi đi vào hoạt động có 01 giám đốc và 02 phó giám đốc, đến năm 2021 bổ nhiệm thêm 1 phó giám đốc.

Năm 2022, thực hiện Quyết định số 1175/QĐ-SYT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế TP.HCM về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Thị Thu Hà, Bệnh viện đã tiến hành bổ sung 01 phó giám đốc thông qua quy trình bổ nhiệm 5 bước theo quy định tại Quyết định số 31-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Sở Y tế về ban hành Quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình.

Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 30-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Sở Y tế về ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế quản lý và cán bộ thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý, ngày 27/6/2022 Sở Y tế đã có Quyết định số 3393/QĐ-SYT bổ nhiệm Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình sinh ngày 16/01/1980, tốt nghiệp Tiến sĩ y khoa năm 2018 tại Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch; trung cấp Lý luận chính trị, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; từ năm 2014 là Bác sĩ Khoa Hồi sức sơ sinh, sau đó là Phó Trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1; đến năm 2016 là Trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Tháng 7/2021 Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố được tiếp nhận điều hành và quản lý hoạt động Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4, Sở Y tế phân công Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình giữ vai trò là Phó Giám đốc, đến năm 2022 được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Với những kiến thức chuyên môn đã được đào tạo cùng với những kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình công tác trong ngành Y tế, Nhi khoa Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình sẽ cùng với Ban Giám đốc Bệnh viện lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của bệnh viện, góp phần cùng ngành Y tế Thành phố ngày càng phát triển.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố