5 năm 1 chặng đường – Khoa Phục hồi chức năng

Tập thể khoa
Tập thể khoa
Tất niên 2020
Tất niên 2020
Thuỷ trị liệu nhi
Cắm hoa 2021
Đoàn TNCS khoa phcn
Hội nghị HINE khoa PHCN
Hội nghị HINE khoa PhCn

Khoa PHCN
Tập luyện song nhi sau giai đoạn hồi sức
Tập luyện song nhi sau giai đoạn hồi sức
Tất niên 2018
Song nhi trong giai đoạn hồi sức
Bóng đã nữ 2019
Thuỷ trị liệu nhi
Hội nghị song nhi khoa PHCN
Bóng đá nữ 2019