Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2017 và xét tuyển viên chức đặc cách năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-BVNĐTP ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố về việc xét tuyển viên chức đặc cách năm 2018;

Để phổ biến nội dung xét tuyển viên chức năm 2017, xét tuyển viên chức đặc cách năm 2018. Hội đồng xét tuyển thông báo đến thí sinh có tên trong danh sách đính kèm, có mặt tại Phòng giao ban lầu 1 – khu 8 tầng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (địa chỉ: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) vào lúc 10h00 thứ năm ngày 21/6/2018Danh sách đính kèm 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để thí sinh biết và thực hiện.