Thông tin tuyển dụng đợt 4 năm 2018

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có nhu cầu tuyển: Bác sĩ đa khoa: 10 (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề nhi) Bác sĩ Ngoại chấn thương chỉnh hình: 02; Bác sĩ Răng Hàm...

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị 28/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên...