Vận hành hệ thống giữ xe thông minh e-parking

Căn cứ nhu cầu thực tế của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố Mua sắm và lắp đặt Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố góp phần đảm bảo an ninh về tài sản của nhân viên y tế, thân nhân bệnh nhân đến Khám chữa bệnh và tạo ra nguồn thu để tái đầu tư, đồng thời góp phần tăng cường các dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận. Từ đó tiết kiệm được nhiều thời gian của người nhân viên y tế, thân nhân bệnh nhân trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đầu tư mua sắm và lắp đặt Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố góp phần đảm bảo an ninh về tài sản của nhân viên y tế, thân nhân bệnh nhân đến Khám chữa bệnh và tạo ra nguồn thu để tái đầu tư, đồng thời góp phần tăng cường các dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận. Từ đó tiết kiệm được nhiều thời gian của người nhân viên y tế, thân nhân bệnh nhân trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Đánh giá về hiệu quả đạt được:
– Hiệu quả về chuyên môn: Với những Hệ thống kỹ thuật được bảo trì các trang thiết bị, máy móc trong hệ thống nêu trên sẽ hoạt động tốt đáp ứng công tác hỗ trợ khám, chữa bệnh, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại địa phương và các vùng lân cận.
– Hiệu quả về kinh tế: Với hệ thống kỹ thuật được bảo trì nhằm khắc phục sửa chữa sớm các thiết bị, vật tư hư hỏng trong hệ thống gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống và điều chỉnh các thông số sai lệch để tiết kiệm năng lượng như điện, dầu…, chi phí sửa chữa thay thế và tạo ra nguồn thu để tái đầu tư, đồng thời góp phần tăng cường các dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố. Từ đó, chi phí điều trị cho người bệnh cũng như chi phí và thời gian của người nuôi bệnh sẽ giảm nhiều.
– Hiệu quả về xã hội: Phát huy năng lực tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, tạo sự công bằng xã hội. Trên cơ sở doanh thu và lợi nhuận, góp phần đóng góp vào ngân sách nhà nước và đóng góp vào các phúc lợi y tế xã hội khác.
Ngày 17/6/2022, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố chính thức đưa vào vận hành hệ thống giữ xe thông minh E-Parking, một số hình ảnh trong thời gian vận hành:

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố