Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019.

THÔNG BÁO

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trân trọng thông báo:
1/Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019
2/Thông báo triệu tập thi sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
Số nội bộ: 8622


THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo triệu tập 829 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 như sau:
1. Thời gian triệu tập thí sinh: Vào lúc 10 giờ 00 vào các ngày: thứ Tư ngày 09/10/2019, thứ Năm ngày 10/10/2019 và thứ Sáu 11/10/2019 theo từng vị trí dự tuyển dưới đây:

Stt Ngày triệu tập Vị trí dự tuyển
1 Thứ Tư 09/10/2019 Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ thuật Y
2 Thứ Năm 10/10/2019 Điều dưỡng hạng III, Kỹ sư, Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ hành chính các khoa
3 Thứ Sáu 11/10/2019 Điều dưỡng hạng IV, Chuyên viên, Cán sự, Công tác xã hội, Kế toán, Y tế công cộng

Địa điểm: Hội trường Lầu 3 – khu 4 tầng – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, địa chỉ: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: để hướng dẫn quy chế, nội quy của xét tuyển viên chức, nội dung ôn tập, danh sách số báo danh và các thông tin cần thiết trước phỏng vấn Vòng 2.

2. Thời gian đóng lệ phí xét tuyển: Từ ngày 09/10/2019 đến 11/10/2019 tại Phòng Tài chính kế toán (mức thu: 300.000đ/ thí sinh)

3. Thời gian tham dự vòng 2:

Stt Ngày tham dự vòng 2 Thời gian Vị trí dự tuyển
       1 Thứ Hai 21/10/2019 9 giờ 00 Bác sĩ
       2 13 giờ 30 Dược sĩ
       3 Thứ Ba 22/10/2019 9 giờ 00 Kỹ thuật Y
       4 13 giờ 30 Điều dưỡng hạng III
       5 Thứ Tư 23/10/2019 9 giờ 00 Điều dưỡng hạng IV (có số báo danh từ: ĐDIV.001- ĐDIV.090)
       6 13 giờ 30 Điều dưỡng hạng IV (có số báo danh từ: ĐDIV.091- ĐDIV.180)
       7 Thứ Năm 24/10/2019 9 giờ 00 Điều dưỡng hạng IV (có số báo danh từ: ĐDIV.181- ĐDIV.265)
       8 13 giờ 30 Kỹ sư, Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ hành chính các khoa, Y tế công cộng
       9 Thứ Sáu 25/10/2019 9 giờ 00 Chuyên viên, Cán sự, Công tác xã hội, Kế toán

5.  Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Lầu 3 – khu 4 tầng của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, địa chỉ: số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Tải file tại đây

 

NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

I. KIẾN THỨC LUẬT VÀ KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

 1. Bộ Luật Lao động 2012:

Điều:5,6,8,22,23,26,27,28,36,37,38,39,90,94,97,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,125,126,130,Mục 2 điều 138,145,155,157.

 1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010:

Điều 2,5,11,12,13,14,16,17,19,22,25,26,27,28,29,35,40,41,42,51,52,55,56.

 1. Luật khám chữa bệnh (Luật số 40/2009/QH12):

Điều 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,24,25, Mục 1 Điều 27,29,31,32,33,34,35,36,37,38.

 1. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế:

Điều 3,4,5,6,14.

 1. Quy định về y đức (Tiêu chuẩn y đạo đức của người làm công tác y tế) Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế (thường gọi: 12 điều y đức)
 2. Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch:

Điều 2: Chế độ phụ cấp thường trực
Điều 4: Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

II. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT
Văn hoá xã hội.
Tình hình kinh tế trong và ngoài nước.
Tin tức chính trị thời sự.

III.KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Văn bản quy phạm pháp luật.

 1. Bác sĩ:

Phác đồ điều trị Nội Nhi, Ngoại Nhi BV NĐTP.

 1. Điều dưỡng:

Kỹ thuật Điều dưỡng nhi khoa bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhà xuất bản y học năm 2018
Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
Bộ Y tế (2016): Tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật nhi khoa
Hướng dẫn tiêm an toàn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế;
Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013: Hướng dẫn hoạt động truyền máu
Giáo trình Điều dưỡng cơ bản – tập 1, trường Đại học Y dược TP Hồ chí Minh, nhà xuất bản y học Hà nội năm 2007.
Các qui định trong công tác Điều dưỡng tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố được ban hành năm 2017 và năm 2018.

 1. Kiểm soát nhiễm khuẩn:

Luật số 40/2009/QH12: Luật khám bệnh, chữa bệnh
Thông tư 16/2018/ TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh

 1. Dược:

Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 về Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện

 1. Đối với Kỹ thuật Y Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng:

Luật Người khuyết tật: Luật số 51/2010/QH12.
Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện, phần Quy chế khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
Mốc phát triển vận động ở trẻ bình thường từ 0 đến 12 tháng.
Phần hướng dẫn chung của Tài liệu Hướng dẫn chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng bệnh bại não theo Quyết định số 5623/QĐ-BYT ngày 21/9/2018.
Phát đồ điều trị nhi khoa (Bệnh viện Nhi Đồng 1,2017) , chương 13 Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng.
Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, Vật Lý trị liệu- Phục hồi chức năng. Phần 1. Tổng quan về Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng. Chương 5. Lượng giá chức năng và thăm khám người tàn tật.

 1. Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh:

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Liên bộ Bộ Khoa học Công nghệ- Bộ Y tế về quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, ban hành kèm theo.
Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.
Các kỹ thuật trong Chẩn đoán hình ảnh

 1. Xét nghiệm:

Thông tư 49/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám, chữa bệnh
Thông tư 01/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày ngày 11 tháng 01 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Quyết định số: 320 /QĐ-BYT ban hành ngày 23 tháng 01 năm 2014 Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh”
Sách hóa sinh lâm sàng – GS.TS. Tạ Thành Văn

 1. Chuyên viên tâm lý

Liên minh trị liệu trong tâm lý
Vai trò của các yếu tố chung trong trị liệu tâm lý
Các mốc phát triển ở trẻ em (tâm thần, vận động, tâm lý)
Tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ theo DSM IV và DSM V
Các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo luật trẻ em
Quy trình tiếp nhận và chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám, chữa bệnh
Các công cụ đánh giá tâm lý

 1. Kế hoạch tổng hợp

Tài liệu lớp thường quy.
Luật số 40/2009/QH12: Luật khám bệnh, chữa bệnh
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Các nội quy, quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị của Bẹnh viện Nhi đồng Thánh Phố.

 1. Công nghệ thông tin

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11;
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử;
Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội;
Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng;
Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử;
Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v Công bố Danh mục kỹ thuật về ƯDCNTT trong lĩnh vực y tế;
Quyết định số 4494/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ Y tế ban hành Quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị ngành y tế;

 1. Công tác xã hội

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTgngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

 1. Kế toán đại học

Luật số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội về ban hành Luật Kế toán;
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ Kế toán Hành chánh sự nghiệp;
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 1. Kế toán cao đẳng, trung cấp

Luật số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội về ban hành Luật Kế toán;
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ Kế toán Hành chánh sự nghiệp;
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

 1. Y tế công cộng

Hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (theo quyết định số 189/QĐ- BYT năm 2013)
Qui định về vệ sinh trường học quyết định số 1221/2000/QĐ – BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế, về phòng y tế trường học.
Đề cương nghiên cứu khoa học: Mục đích viết, dàn bài
Các bước lập kế hoạch
Làm việc nhóm
Định nghĩa mục tiêu, mục đích

 1. Kỹ sư: Quản trị công sở

QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về môi trường, ban hành kèm theo Thông tư số 39/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT).
Theo thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT – Quy định về quản lý chất thải y tế được Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31/12/2015.
Theo thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT – Quy định về quản lý chất thải y tếđược Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31/12/2015

 1. Kỹ sư: Hành chính tổng hợp

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/20111 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ
Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ quan, tổ chức
Căn cứ Luật Đấu thầu Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013,
Chương 4, Nghị Định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
Giám sát trong xây dựng cơ bản;
An toàn lao động, Vệ sinh lao động trong xây dựng;
Công việc chính của kỹ sư trong công tác bảo trì, vận hành tòa nhà;
Bộ lưu điện: chức năng, các loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động và tầm quan trọng;
Máy biến áp: định nghĩa, phân loại, nguyên lý hoạt động,…;
Khí cụ điện: khái niệm, phân loại, các loại cơ bản;

 1. Kỹ sư – Kỹ thuật viên (Vật tư – thiết bị y tế)

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP;
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Thông tư 42/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2016 Quy định thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế;
Thông tư 31/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 07 năm 2017 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.
Quy trình chữa chữa trang thiết bị
Quy trình bão dưỡng trang thiết bị

 1. Kỹ thuật viên – Hành chính tổng hợp

Quy trình bảo trì AHU
tai nạn điện: nguyên nhân, biện pháp an toàn điện, Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị điện giật
Hồ quang điện: khái niệm, lợi ích và tác hại, tầm ảnh hưởng, cách phòng tránh trong quá trình vận hành hệ thống điện
Công tác bảo trì, vận hành tòa nhà

 1. Chuyên viên

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/20111 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ
Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ quan, tổ chức
Báo cáo, Tờ trình, kế hoạch: cách soạn thảo, yêu cầu, ảnh hưởng chất lượng.
Hồ sơ: khái niệm, phân loại, các bước lập hồ sơ.

20. Kỹ sư dinh dưỡng – tiết chế

Thông tư về hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện Số: 08/2011/TT-BYT, Hà nội 26/01/2011
Quyết định về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và đáp án trả lời (Số: 37/QĐ-ATTP), Hà nội 02/02/2015