Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm sửa chữa và thay thế linh kiện cho hệ thống vận chuyển mẫu năm 2023

THÔNG BÁO

 V/v mời cung cấp báo giá

Kính gửi: Các Quý Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có kế hoạch mua sắm sửa chữa và thay thế linh kiện cho hệ thống vận chuyển mẫu năm 2023, cụ thể:

STT Danh mục hàng hóa Mô tả hàng hóa Bệnh viện đang sử dụng ĐVT Số lượng dự kiến
1 Bảng điều khiển – Nguồn cung cấp: 16-28VDC

– Công dụng: Kết nối bàn phím cảm ứng và bo trạm

Cái 2
2 Màn hình cảm ứng AC3000 TR horizons – Nguồn cung cấp: 16-28VDC
– Công dụng: Nhập lệnh gửi, cài đặt các thông số của trạm. Hiển thị các trạng thái của trạm.
Cái 2
3 Sealing kit round/OD 160 TITAN – Vật liệu: Nhựa
– Công dụng: Làm kín khí.
Cái 10
4 Sealing kit oval/OD 160 TITAN – Vật liệu: Nhựa.
– Công dụng: Làm kín khí.
Cái 10
5 Bộ công tắc quang hành trình – Công dụng: Dùng để đọc – truyền dữ liệu về hành trình của hộp chuyển.
– Phạm vi cảm biến: 2-45mm.
– Nguồn sáng LED hồng ngoại 880mm.
– Lớp bảo vệ: IP67.
– Tần số chuyển đổi cao nhất: 200Hz.
– Nguồn cung cấp: 16-28VDC.
Cái 3
6 Trạm cuối EWS – Trạm có cổng tích hợp Antenna nhận dạng hộp chuyển.
– Trạm được điều khiển bằng phần mềm.
– Hệ thống được mã hóa đến trạm bằng âm thanh hoặc đèn.
– Có các chứng năng như chuyển ưu tiên hoặc lựa chọn tốc độ chuyển cho các mẫu khác nhau.
– Những hộp chuyển trống tự động được gửi trả về các Trạm chủ.
– Kích thước: 900x500x425.
Cái 1

Đề nghị các Quý Đơn vị, Công ty, Nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo mẫu (Phụ lục 1).
Lưu ý: Hàng hóa tương đương phải đáp ứng và tương thích với yêu cầu của Bệnh viện.
Thông tin chi tiết nhận báo giá như sau:
– Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.
– Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại: 028 2253 6688.
– Thời gian nhận báo giá: 07 ngày, từ ngày…./…../2023 đến hết ngày…../…./2023.
Bảng báo giá phải phải được ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kính mời các Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

  PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-BVNĐTP ngày       /       /2023 của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố)

STT TÊN HÀNG HÓA NHÀ SẢN XUẤT TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
THÀNH TIỀN
 01
02
03
TỔNG (Trước thuế)
Thuế (VAT)  
TỔNG (Sau thuế)  
Bằng chữ: