Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm Hóa chất cho Nhà giặt năm 2023

THÔNG BÁO

 V/v mời cung cấp báo giá

Kính gửi: Các Quý Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp

           Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có Kế hoạch mua sắm Hóa chất cho Nhà giặt năm 2023, cụ thể:

STT Danh mục hàng hóa Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng dự kiến
1 Whitener BL Chất tẩy gốc clorinse,
Chỉ dùng cho đồ trắng
Thùng (25 lít) 100
2 Avenger L Trợ chất giúp nhanh cách vết dơ như dầu mỡ, chất béo Thùng (25 lít) 36
3 Search L Chất giặt chính Thùng (25 lít) 39
4 Ozonia L Chất tẩy trắng gốc Oxygen Thùng (29 lít) 45
5 Sentry L Chất chua trung hòa tính kiềm Thùng (25 lít) 35
6 Softy L Chất xã làm thơm và mềm vải Thùng (25 lít) 5

Đề nghị các Quý Đơn vị, Công ty, Nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo mẫu (Phụ lục 1).

Thông tin chi tiết nhận báo giá như sau:
– Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.
– Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại: 028 2253 6688.
– Thời gian nhận báo giá: 07 ngày, từ ngày…./03/2023 đến hết ngày…../03/2023.

Bảng báo giá phải phải được ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kính mời các Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.